„David a simţit cum îi bătea inima, după ce făcuse numărătoarea poporului.
Şi a zis Domnului:
‘Am săvârşit un mare păcat, făcând lucrul acesta!
Acum, Doamne, binevoieşte şi iartă nelegiuirea robului Tău,
căci am lucrat în totul ca un… nebun!’ ”
(2 Samuel 24:10)

————————————
Video aici: https://youtu.be/20z7SpmYbMM
————————————

Ioan Ciobotă

20 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro