“Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.”
(Psalmi 77:16)

 

Biblia vorbește despre “adânc”, “adâncuri” în mai multe feluri.

Adâncul ca un loc al răului
*******
“Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adânc.”
(Luca 8:31)

“Căci dacă n-a cruţat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ci i-a aruncat în Adânc, unde stau înconjuraţi de întuneric, legaţi cu lanţuri şi păstraţi pentru judecată”
(2 Petru 2:4)

“Când îşi vor isprăvi mărturisirea lor, fiara, care se ridică din Adânc, va face război cu ei, îi va birui şi-i va omorî.”
(Apocalipsa 11:7)

Proverbe 15:11  Locuinţa morţilor şi Adâncul sunt cunoscute Domnului, cu cât mai mult inimile oamenilor!

“Fiara pe care ai văzut-o, era, şi nu mai este. Ea are să se ridice din Adânc, şi are să se ducă la pierzare. Şi locuitorii pământului, ale căror nume n-au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieţii, se vor mira când vor vedea că fiara era, nu mai este, şi va veni.”
(Apocalipsa 17:8)
*******

Apoi:
*******
“El îngrămădeşte apele mării într-un morman, şi pune adâncurile în cămări.”
(Psalmi 33:7)

“Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri şi nenorociri; dar ne vei da iarăşi viaţa, ne vei scoate iarăşi din adâncurile pământului.”
(Psalmi 71:20)

“Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.”
(Psalmi 77:16)

“Domnul face tot ce vrea în ceruri şi pe pământ, în mări şi în toate adâncurile.”
(Psalmi 135:6)

“Prin ştiinţa Lui s-au deschis Adâncurile, şi strecoară norii roua.”
(Proverbe 3:20)

Psalmi 36:6  Dreptatea Ta este ca munţii lui Dumnezeu, şi judecăţile Tale Sunt ca Adâncul cel mare.”
*******

Al treilea:
*******
Psalmi 51:6  Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii: fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!

Romani 11:33  O, adâncul bogăţiei, înţelepciunii şi ştiinţei lui Dumnezeu! cât de nepătrunse Sunt judecăţile Lui, şi cât de neînţelese Sunt căile Lui!
*******

Despre ce este vorba?
Interpretările sunt diverse, dar vreau să spun altceva. Vreau să spun că Dumnezeu este Stăpân inclusiv peste toate adâncurile, de un fel sau de altul.

Doamne, fă Tu ca “adevărul să fie în adâncul inimii: fă, deci, să pătrundă înţelepciunea înăuntrul meu!”.
Amin, amin!

————————————-

Ioan Ciobotă

————————————-
24 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=PDIVEhJ6Po0&feature=youtu.be
————————————-