“Isus a strigat: „Cine crede în Mine, nu crede în Mine, ci în Cel ce M-a trimis pe Mine”.
(Ioan 12:44)

 

Cineva drag îmi spunea înainte de a muri: “Aș vrea și eu să cred ca tine, dar nu pot”.
Mi-am dat seama că inclusiv credința este un dar de la Dumnezeu. Este harul lui Dumnezeu pentru muritori.

Lumea e plina de tot felul de credințe. Este foarte important în cine crezi.
Când crezi în Cristos, crezi în Dumnezeu Tatal.
Această credintă puternică în Dumnezeul Bibliei nu este o credință oarbă în dumnezei falși, în legende, minciuni sau invenții omenești. Credința în Dumnezeul Bibliei este credința în SINGURUL Dumnezeu viu și adevărat, slăvit să fie Numele Lui.

Care sunt “munții” din viața ta pe care ai vrea să îi dai la o parte?
Spune Domnul:
„Adevărat vă spun că, dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta; nimic nu v-ar fi cu neputinţă.”
(Matei 17:20)

Este cumva tulburată inima ta?
Spune Domnul:
“Să nu vi se tulbure inima. Aveţi credinţă în Dumnezeu, şi aveţi credinţă în Mine.”
(Ioan 14:1)

Ai pace cu Dumnezeu?
“Fiindcă suntem socotiţi neprihăniţi, prin credinţă, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Isus Hristos.”
(Romani 5:1)

Ce se intamplă cu cei care vor crede în Isus?
„Dacă însetează cineva, să vină la Mine, şi să bea. Cine crede în Mine, din inima lui vor curge râuri de apă vie, cum zice Scriptura.”
(Ioan 7:37,38)

Crezi tu în Cristos?
Curg din inima ta râuri de apă vie, cum zice Scriptura?

————————————-

Ioan Ciobotă

————————————-
17 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=rNcCu5bLgkg&feature=youtu.be
————————————-