CONGRESUL AMERICAN ÎNCEPE ANUL CU BLASFEMIE

“Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului” (Geneza 4:26)

 

Un așa-zis pastor rostește prima rugăciune în Congresul American în 2021 și spune: “În Numele Dumnezeului monoteistic, Brahma, și dumnezeii cunoscuți sub diferite nume în diferite religii, Amen și Awoman”.

1. Numele lui Dumnezeu este sfânt, de trei ori sfânt.
Singurul Dumnezeu viu și adevărat, Cel Care S-a revelat pe Sine Însuși în Biblie, în Hristos, în natură și în conștiința omului, i-a zis lui Moise: „Eu Sunt Cel ce Sunt.” Şi a adăugat: „Vei răspunde copiilor lui Israel astfel: „Cel ce se numeşte „Eu Sunt” m-a trimis la voi.”
(Exod 3:14)

Dumnezeu se prezintă în Biblie cu mai multe Nume, însă Numele cu care se prezintă în mod special lui Moise, este: EU SUNT CEL CE SUNT, adica IEHOVA sau IAHVE.

2. Sub nicio formă nu Îl pui pe Dumnezeul Bibliei alături de dumnezeii care sunt dumnezei falși, minciuni, morți sau legende. “Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul se numeşte gelos, este un Dumnezeu gelos.”
(Exod 34:14)

3. “Amen” și “awoman” am putea traduce: “Un bărbat și o femeie”. Este o bătaie de joc la adresa cuvântului Amin (în engleză “Amen”), cu care se încheie rugăciunile creștinilor.

Mai este un loc în Biblie unde scrie “Eu Sunt “, și anume în Apocalipsa 2:23 “Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Şi toate Bisericile vor cunoaşte că „Eu Sunt Cel ce cercetez rinichii şi inima”: şi voi răsplăti fiecăruia din voi după faptele lui.”
Uau !

“Eu sunt Cel ce sunt !” spune Dumnezeul Cel Atotputernic!
Singurul Dumnezeu viu și adevarat, slăvit să fie Numele Lui.

În veci, AMIN.


Ioan Ciobotă

7 Ianuarie 2021

————————————-

Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=_6nz9vwpVdQ

———————————–