“Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt,
a cărui locuinţă este veşnică
şi al cărui Nume este Sfânt.

‘Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit,
ca să înviorez duhurile smerite,
şi să îmbărbătez inimile zdrobite.’ “
(Isaia 57:15)

————————————
Video aici: https://youtu.be/-dvp_ZsTqrI
————————————

Am trecut prin Cluj și am văzut o catedrală uriașă în construcție.
Evident că avem nevoie de locuri unde să ne închinăm, dar de fapt Biserica poate fi și atunci când se închină 2 sau 3 persoane chiar în mijlocul pădurii, chiar și acolo este prezent Cristos.

Biserica nu este formată din nimic material, ci este formată din “pietre vii”, așa spune Biblia.

Dumnezeu locuiește în inimile oamenilor !

Este adevărat că avem nevoie și de locuri de închinare, însă Biblia spune astfel:
“Căci aşa vorbeşte Cel Prea Înalt,
a cărui locuinţă este veşnică
şi al cărui Nume este Sfânt.

‘Eu locuiesc în locuri înalte şi în sfinţenie;
dar sunt cu omul zdrobit şi smerit,
ca să înviorez duhurile smerite,
şi să îmbărbătez inimile zdrobite.’ “
(Isaia 57:15)

Biserica lui Hristos este formată din pietre vii, nu este formată nicidecum
din beton,
din fier,
din sticlă,
din ciment,
din lemn,
din metal,
din nimic din ceea ce este pe acest pământ,
ci Biserica lui Hristos este formată din pietre vii !
Slava lui Dumnezeu !

Dumnezeu să ne ajute să facem parte din Biserica adevărată,
Biserica al cărei cap este Cristos Domnul !

Apoi, Biserica este “Trupul lui Cristos”, așa spune Biblia.

Dumnezeu să ne ajute să fim fiecare dintre noi o “piatră vie” în Biserica adevărată a lui Cristos – cea formată din pietre vii.

Indiferent de cultul căreia i-ar aparține,
indiferent cât de mare și impunătoare
sau cât de mică și umilă ar fi o casă de rugăciune,
locul de întâlnire al Bisericii se numește:
“Casă de rugăciune”,
Biserica fiind formată din pietre vii, din credincioși.

Biserica ține de Cristos !

Cristos este “capul Bisericii”, iar Biserica este trupul lui Cristos.

Cristos nu este format
din betoane,
din fier,
din nimic material,
ci trupul lui Cristos este format din pietre vii,
din credincioși adevărați.

————————————-

Ioan Ciobotă

18 August 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro