“BUCURAŢI-VĂ totdeauna în Domnul! Iarăş zic: BUCURAŢI-VĂ!”
(Filipeni 4:4)

 

Am căutat în Biblie texte despre bucurie. Care dintre cele de mai jos ți se potrivește ție astăzi?

BUCURIA Domnului va fi tăria voastră.
(Neemia 8:10)

Slujiţi Domnului cu frică, şi BUCURAŢI-VĂ, tremurând.
(Psalmi 2:11)

Neprihăniţilor, BUCURAŢI-VĂ în Domnul şi veseliţi-vă!
Scoateţi strigăte de BUCURIE, toţi cei cu inima fără prihană! (Psalmi 32:11)

Cântaţi lui Dumnezeu, lăudaţi Numele Lui!
Domnul este Numele Lui: BUCURAŢI-VĂ înaintea Lui!
(Psalmi 68:4)

BUCURAŢI-VĂ, ceruri! Căci Domnul a lucrat; răsunaţi de veselie, adâncimi ale pământului!
Izbucniţi în strigăte de bucurie, munţilor! Şi voi, pădurilor, cu toţi copacii voştri!
(Isaia 44:23)

BUCURAŢI-VĂ împreună cu Ierusalimul, şi veseliţi-vă cu el, toţi cei ce-l iubiţi; împărţiţi şi BUCURIA cu el, acum, toţi cei ce l-aţi plâns
(Isaia 66:10)

Şi voi, copii ai Sionului, BUCURAŢI-VĂ şi veseliţi-vă în Domnul, Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme, vă va trimite ploaie timpurie şi tîrzie, ca odinioară.
(Ioel 2:23)

BUCURAŢI-VĂ şi veseliţi-vă, pentru că răsplata voastră este mare în ceruri
(Matei 5:12)

Dar iată că le-a întâmpinat Isus, şi le-a zis: „BUCURAŢI-VĂ!”.
Ele s-au apropiat să-I cuprindă picioarele, şi I s-au închinat.
(Matei 28:9)

Totuş, să nu vă BUCURAŢI de faptul că duhurile vă Sunt supuse; ci BUCURAŢI-VĂ că numele voastre Sunt scrise în ceruri.
(Luca 10:20)

BUCURAŢI-VĂ împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia care era pierdută.
(Luca 15:6)

BUCURAŢI-VĂ în nădejde.
Fiţi răbdători în necaz.
Stăruiţi în rugăciune.
(Romani 12:12)

BUCURAŢI-VĂ cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.
(Romani 12:15)

BUCURAŢI-VĂ totdeauna în Domnul!
Iarăş zic: BUCURAŢI-VĂ!
(Filipeni 4:4)

BUCURAŢI-VĂ, întrucît aveţi parte de patimile lui Hristos, ca să vă BUCURAŢI şi să vă veseliţi şi la arătarea slavei Lui.
(1 Petru 4:13)

De aceea BUCURAŢI-VĂ, ceruri, şi voi care locuiţi în ceruri! Vai de voi, pământ şi mare! Căci diavolul s-a pogorât la voi, cuprins de o mânie mare, fiindcă ştie că are puţină vreme.
(Apocalipsa 12:12)

——————–

Dacă te-ai identificat în mod special cu unul dintre versetele de mai sus, nu uita:

Căci Mielul, care stă în mijlocul scaunului de domnie, va fi Păstorul lor, îi va duce la izvoarele apelor vieţii, şi Dumnezeu VA ŞTERGE ORICE LACRIMĂ din ochii lor.
(Apocalipsa 7:17)


Ioan Ciobotă

————————————-

9 Ianuarie 2021

————————————-

Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=5bG2SVW5N7w

————————————-