“Orice faceţi, să faceţi din toată inima,
ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii.”
(Coloseni 3:23, 24)

————————————
Video aici: https://youtu.be/QZnwwuU9w3o
————————————

Primul aspect pe care îl subliniază apostolul Pavel în versetele de mai sus este acesta:
orice faci, să faci din toată inima,
să nu faci cu delăsare,
să nu faci în bătaie de joc,
să nu faci fără tragere de inimă,
ci să faci din toată inima.

Apoi vorbește despre o moștenire.
Spunea Spurgeon că Biblia conține două testamente: Vechiul Testament și Noul Testament.
Când aud despre un testament, asta înseamnă o moștenire.
Și când aud despre o moștenire, clar ciulesc urechile !

Apostolul Pavel spune:
“Ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii”.
Deci Domnul ne-a pregătit și ne pregătește o răsplată,
o moștenire veșnică în Împărăția Lui.

Însă pentru aceasta noi trebuie să umblăm în faptele bune pe care El le-a pregătit pentru noi.

Mântuirea nu este prin fapte!
Mântuirea este gratis!
Hristos a plătit pentru mântuirea noastră, însă nu a fost ieftină, ci a murit Fiul lui Dumnezeu, Domnul Isus Cristos, astfel încât noi să putem umbla în faptele bune și astfel încât să avem parte de răsplata moștenirii.

Orice faceți,
faceți ca pentru Domnul,
din toată inima,
ca unii care știți că aveți parte de răsplata moștenirii de la Dumnezeu!

————————————-

Ioan Ciobotă

7 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro