„Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus.”
(Evrei 12:2)

————————————
Video aici: https://youtu.be/uEAx3MyIZqo
————————————

„Şi noi, deci, fiindcă suntem înconjuraţi cu un nor aşa de mare de martori,
să dăm la o parte orice pedică, şi păcatul care ne înfăşoară aşa de lesne,
şi să alergăm cu stăruinţă în alergarea care ne stă înainte.

Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus,
care, pentru bucuria care-I era pusă înainte,
a suferit crucea,
a dispreţuit ruşinea,
şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.

Uitaţi-vă, deci, cu luare aminte la Cel ce a suferit din partea păcătoşilor o împotrivire aşa de mare faţă de Sine, pentru ca nu cumva să vă pierdeţi inima, şi să cădeţi de oboseală în sufletele voastre.

Voi nu v-aţi împotrivit încă până la sânge, în lupta împotriva păcatului.
Şi aţi uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii:
„Fiule, nu dispreţui pedeapsa Domnului,
şi nu-ţi pierde inima când eşti mustrat de El.
Căci Domnul pedepseşte pe cine-l iubeşte,
şi bate cu nuiaua pe orice fiu pe care-l primeşte.”

Suferiţi pedeapsa: Dumnezeu Se poartă cu voi ca şi cu nişte fii.
Căci care este fiul pe care nu-l pedepseşte tatăl?
Dar dacă sunteţi scutiţi de pedeapsă, de care toţi au parte, sunteţi nişte feciori din curvie, iar nu fii.

Şi apoi, dacă părinţii noştri trupeşti ne-au pedepsit, şi tot le-am dat cinstea cuvenită,
nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor, şi să trăim?

Căci ei într-adevăr ne pedepseau pentru puţine zile, cum credeau ei că e bine;
dar Dumnezeu ne pedepseşte pentru binele nostru, ca să ne facă părtaşi sfinţeniei Lui.

Este adevărat că orice pedeapsă, deocamdată pare o pricină de întristare, şi nu de bucurie;
dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.

Întăriţi-vă, deci, mâinile obosite şi genunchii slăbănogiţi;
croiţi cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce şchiopătează să nu se abată din cale, ci mai de grabă să fie vindecat.

Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.

Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva
să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune,
să vă aducă tulburare,
şi mulţi să fie întinaţi de ea.”
(Evrei 12:1-15)

————————————-

14 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro