„Adevărat vă spun că, dacă nu vă veţi întoarce la Dumnezeu
şi nu vă veţi face ca nişte copilaşi,
cu niciun chip nu veţi intra în Împărăţia cerurilor.”
(Matei 18:3)

————————————
Video aici: https://youtu.be/Ca2GYmyGtTQ
————————————

Ioan Ciobotă

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro