“Şi soarele s-a dat înapoi cu zece trepte de pe treptele pe care se pogorâse.” (Isaia 38:7,8) ———————————— Video aici: https://youtu.be/1h0bdhg4XXE ———————————— Și astăzi tot despre împăratul Ezechia, din Biblie, care a trăit cu aproximativ 2700 de ani în urmă. Ezechia a fost bolnav, dar Dumnezeu i-a mai adăugat încă 15 ani de viață, cu […]

citeste mai mult

“Am auzit rugăciunea ta şi am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă cincisprezece ani la zilele vieţii tale.” (Isaia 38:5) ———————————— Video aici: https://youtu.be/N172r9q2H_c ———————————— Astăzi tot despre împăratul Ezechia, din Biblie, care a trăit cu aproximativ 2700 de ani în urmă. Dumnezeu l-a trimis pe profetul Isaia să-i spună lui Ezechia: […]

citeste mai mult

“În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Proorocul Isaia, fiul lui Amoţ, a venit la el, şi i-a zis: ‘Aşa vorbeşte Domnul: <Pune-ţi în rânduială casa, căci vei muri, şi nu vei mai trăi>’.” ———————————— Video aici: https://youtu.be/F4P8ailZskw ———————————— În urmă cu aproximativ 2700 de ani, împăratul Ezechia, din Biblie, a fost bolnav […]

citeste mai mult

“Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie.” (Apocalipsa 21:21) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Wd2Yur73R7w ———————————— În Maramureș am văzut porți maramureșene foarte frumoase. Porțile maramureșene sunt înalte, sunt somptuoase, sunt impunătoare și au sculptate pe ele diverse motive: soarele, crucea, șarpele, funia […]

citeste mai mult

“De aceea, fraţi sfinţi, care aveţi parte de chemarea cerească, aţintiţi-vă privirile la Apostolul şi Marele Preot al mărturisirii noastre, adică Isus.” (Evrei 3:1) ———————————— Video aici: https://youtu.be/qe5VELq9PAw ———————————— M-a sunat azi dimineață un număr necunoscut și mi-a spus: “Salut Nelu, mi-a spus tata că vii mâine pe la noi”. M-am mirat si l-am întrebat […]

citeste mai mult

———————————— Video aici: https://youtu.be/qk6mrUXLNSw ———————————— Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor […]

citeste mai mult

„’Pleacă, Satano’ i-a răspuns Isus. Căci este scris: ‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’.” (Matei 4:10) ———————————— Video aici: https://youtu.be/3R8M6ZyDM_k ———————————— Noi ne închinăm Celui care este viu în veci vecilor! Nu ne închinăm la moaște, la oase de morți, la oameni morți, ci ne închinăm lui Dumnezeu, care este […]

citeste mai mult

“Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului !” (1 Cronici 16:33) ———————————— Video aici: https://youtu.be/lgQfBENd8Gk ———————————— Am văzut un brad complet căzut la pământ. Jumătate dintre rădăcini îi erau smulse. O vreme a mers paralel cu pământul, apoi a început să crească în sus, să se ridice în sus. A început să se arcuiască în […]

citeste mai mult

“Biserica se bucura de pace […], se întărea sufleteşte şi umbla în frica Domnului; şi, cu ajutorul Duhului Sfânt, se înmulţea.” (Faptele apostolilor 9:31) ———————————— Video aici: https://youtu.be/hM4ryBsPBdo ———————————— Astăzi I-am mulțumit lui Dumnezeu că putem circula liber pe străzi, că nu sunt soldați pe străzi, nu este poliție pe străzi, care să ne oprească. […]

citeste mai mult

“Suntem încolţiţi în toate chipurile, dar nu la strîmtoare; în grea cumpănă, dar nu deznădăjduiţi; prigoniţi, dar nu părăsiţi; trîntiţi jos, dar nu omorâţi. (2 Corinteni 4:8,9) ———————————— Video aici: https://youtu.be/b61BloWYGTI ———————————— Cuvintele de mai sus le-a scris apostolul Pavel. Cum ar putea cineva să fie încolțit în toate chipurile, în grea cumpănă, prigonit și […]

citeste mai mult
Next Page »