„Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Făina din oală nu va scădea şi untdelemnul din ulcior nu se va împuţina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului’.” (1 Regi 17:14) ———————————— Video aici: https://youtu.be/SNn-JSBOhfg ———————————— Ioan Ciobotă 28 Iulie 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Pe când îngropau un om […] au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Omul s-a atins de oasele lui Elisei şi a înviat şi s-a sculat pe picioare.” (2 Împărați 13:21) ———————————— Video aici: https://youtu.be/ckc0GIUyOFw ———————————— Ioan Ciobotă 7 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„David a zis Filisteanului: ‘Tu vii împotriva mea cu sabie, cu suliţă şi cu pavăză; iar eu vin împotriva ta în Numele Domnului oştirilor.” (1 Samuel 17:45) ———————————— Video aici: https://youtu.be/N300TgbM3dI ———————————— Ioan Ciobotă 6 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el.” (Apocalipsa 3:12) ———————————— Video aici: https://youtu.be/isYvNm-1R74 ———————————— În Apocalipsa, Domnul Isus Cristos promite următorul lucru Bisericii din Filadelfia: „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce […]

citeste mai mult

“Ştim bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu El, pentru ca trupul păcatului să fie desbrăcat de puterea lui, în aşa fel ca să nu mai fim robi ai păcatului.” (Romani 6:6) ———————————— Video aici: https://youtu.be/T0G8tKE1SDI ———————————— Ioan Ciobotă 5 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„Nunta este gata, dar cei poftiţi n-au fost vrednici de ea.” (Matei 22:7) ———————————— Video aici: https://youtu.be/UIkNvFzPgKQ ———————————— Ioan Ciobotă 4 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oştirilor!” (Zaharia 4:6) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Obr9C4Qm9yI ———————————— Ioan Ciobotă 3 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„’Puneţi mâna pe proorocii lui Baal’ le-a zis Ilie: ‘nici unul să nu scape!’ Şi au pus mâna pe ei. Ilie i-a pogorât la pârâul Chison şi i-a junghiat acolo.” (1 Împărați 18:40) ———————————— Video aici: https://youtu.be/5a2MTITLzzo ———————————— Ioan Ciobotă 2 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“În noaptea aceea, a ieşit îngerul Domnului, şi a ucis în tabăra Asirienilor o sută optzeci şi cinci de mii de oameni. Şi când s-au sculat dimineaţa, iată că toţi erau nişte trupuri moarte.” (2 Regi 19:35) ———————————— Video aici: https://youtu.be/7PmiahUPq6U ———————————— Ioan Ciobotă 1 August 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie.” (Apocalipsa 21:21) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Wd2Yur73R7w ———————————— În Maramureș am văzut porți maramureșene foarte frumoase. Porțile maramureșene sunt înalte, sunt somptuoase, sunt impunătoare și au sculptate pe ele diverse motive: soarele, crucea, șarpele, funia […]

citeste mai mult
Next Page »