„Pe cel ce va birui, îl voi face un stâlp în Templul Dumnezeului Meu, şi nu va mai ieşi afară din el.” (Apocalipsa 3:12) ———————————— Video aici: https://youtu.be/isYvNm-1R74 ———————————— În Apocalipsa, Domnul Isus Cristos promite următorul lucru Bisericii din Filadelfia: „Eu vin curând. Păstrează ce ai, ca nimeni să nu-ţi ia cununa. Pe cel ce […]

citeste mai mult

„Fiecare din aceste patru făpturi vii avea câte şase aripi, şi erau pline cu ochi de jur împrejur şi pe dinăuntru. Zi şi noapte, ziceau fără încetare: ‘Sfânt, Sfânt, Sfânt, este Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, care era, care este, care vine!’ “ (Apocalipsa 4:8) ———————————— Video aici: https://youtu.be/V0Uw6oKWOXs ———————————— Nu vreau să comentez Apocalipsa, ci […]

citeste mai mult

“Orice faceţi, să faceţi din toată inima” (Coloseni 3:23) ———————————— Video aici: https://youtu.be/jty4nkgqFfo ———————————— Am mai vorbit despre etica muncii. În Coloseni, capitolul 3, Apostolul Pavel reia această idee: “Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,  ca unii care ştiţi că veţi primi de la Domnul răsplata moştenirii. […]

citeste mai mult

„Dar moaşele s-au temut de Dumnezeu şi n-au făcut ce le poruncise împăratul Egiptului.” (Exodul 1:17) ———————————— Video aici: https://youtu.be/-hrj4JHJ9u8 ———————————— La începutul cărții Exodul scrie: „Împăratul Egiptului a poruncit moaşelor evreilor, numite una Şifra şi cealaltă Pua, şi le-a zis: ‘Când veţi împlini slujba de moaşe pe lângă femeile evreilor şi le veţi vedea […]

citeste mai mult

„I-a pus numele Moise (Scos), ‘căci’ a zis ea ‘l-am scos din ape’.” (Exodul 2:10) ———————————— Video aici: https://youtu.be/dq31rrgROjM ———————————— Moise a fost scos din ape. Scrie în Exodul, capitolul 2, că Faraon a dat poruncă să fie omorâți toți copiii evreilor, toți băieții, doar fetele să fie lăsate să trăiască. Însă Iochebed, mama lui […]

citeste mai mult

“Cele douăsprezece porţi erau douăsprezece mărgăritare. Fiecare poartă era dintr-un singur mărgăritar. Uliţa cetăţii era din aur curat, ca sticla străvezie.” (Apocalipsa 21:21) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Wd2Yur73R7w ———————————— În Maramureș am văzut porți maramureșene foarte frumoase. Porțile maramureșene sunt înalte, sunt somptuoase, sunt impunătoare și au sculptate pe ele diverse motive: soarele, crucea, șarpele, funia […]

citeste mai mult

„Curcubeul […] este semnul legământului pe care l-am făcut între Mine şi orice făptură de pe pământ.” (Geneza 9:16,17) ———————————— Video aici: https://youtu.be/frWiA57uzwU ———————————— Lumea de dinainte de potop a ajuns atât de rea și de păcătoasă înaintea lui Dumnezeu încât Dumnezeu a hotărât să o nimicească prin apele potopului. Doar opt suflete au scăpat […]

citeste mai mult

———————————— Video aici: https://youtu.be/qk6mrUXLNSw ———————————— Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui! El este ca un pom sădit lângă un izvor […]

citeste mai mult

“Când Se va arăta Cristos, viaţa voastră, atunci vă veţi arăta şi voi împreună cu El în slavă.” (Coloseni 3:4) ———————————— Video aici: https://youtu.be/pHHWnsubph0 ———————————— În acelasi capitol din Coloseni, Apostolul Pavel scrie: “Viaţa voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu […] Căci voi ați murit față de păcat”. Am murit față de nesfințenie, față […]

citeste mai mult

“Să chiuie copacii din pădure înaintea Domnului !” (1 Cronici 16:33) ———————————— Video aici: https://youtu.be/lgQfBENd8Gk ———————————— Am văzut un brad complet căzut la pământ. Jumătate dintre rădăcini îi erau smulse. O vreme a mers paralel cu pământul, apoi a început să crească în sus, să se ridice în sus. A început să se arcuiască în […]

citeste mai mult
Next Page »