“Să vi se întărească inimile şi să fie fără prihană în sfinţenie, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Isus Hristos împreună cu toţi sfinţii Săi.” (1 Tesaloniceni 3:13) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Gro5EZ7RrcE ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„Ana vorbea în inima ei şi numai buzele şi le mişca, dar nu i se auzea glasul. Eli credea că este beată, şi i-a zis: ‘Până când vei fi beată? Du-te de te trezeşte’.” (1 Samuel 1:13,14) ———————————— Video aici: https://youtu.be/–Xrh9Cu0tI ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Căci iată că cei răi încordează arcul, îşi potrivesc săgeata pe coardă, ca să tragă pe ascuns asupra celor cu inima curată.” (Psalmul 11:2) ———————————— Video aici: https://youtu.be/E2uFBaEoYDU ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Chiar acum a venit Timotei de la voi la noi şi ne-a adus veşti bune despre credinţa şi dragostea voastră, că totdeauna păstraţi o plăcută aducere aminte despre noi şi că doriţi să ne vedeţi, cum dorim şi noi să vă vedem pe voi.” (1 Tesaloniceni 3:6) ———————————— Video aici: https://youtu.be/BeBjuyUX9Uo ———————————— Ioan Ciobotă =================== […]

citeste mai mult

“Căci n-am avut de gând să ştiu între voi altceva decât pe Isus Hristos şi pe El răstignit.” (1 Corinteni 2:2) ———————————— Video aici: https://youtu.be/i4zgSFCFp7M ———————————— Ioan Ciobotă 28 Decembrie 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“De aceea, fiindcă nu mai puteam răbda, am socotit mai bine să fim lăsaţi singuri în Atena, şi v-am trimis pe Timotei, fratele nostru şi slujitorul lui Dumnezeu în Evanghelia lui Hristos.” (1 Tesaloniceni 3:1,2) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Z2vHvsM-cfg ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Ne-am întors şi am plecat în pustie, pe drumul care duce la marea Roşie, cum îmi poruncise Domnul.” (Deuteronom 2:1) ———————————— Video aici: https://youtu.be/LorRdjyz8es ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„Căci aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul lui Israel: ‘Făina din oală nu va scădea şi untdelemnul din ulcior nu se va împuţina, până în ziua când va da Domnul ploaie pe faţa pământului’.” (1 Regi 17:14) ———————————— Video aici: https://youtu.be/SNn-JSBOhfg ———————————— Ioan Ciobotă 28 Iulie 2022 =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

„David a întrebat pe Domnul şi a zis: ‘Să mă duc şi să bat pe Filistenii aceştia?’ Şi Domnul i-a răspuns: ‘Du-te, bate pe Filisteni şi izbăveşte Cheila’.” (1 Samuel 23:2) ———————————— Video aici: https://youtu.be/iFmqVn3znU4 ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult

“Să ştiţi că Domnul este Dumnezeu ! El ne-a făcut, ai Lui suntem: noi suntem poporul Lui şi turma păşunii Lui.” (Psalmi 100:3) ———————————— Video aici: https://youtu.be/uLu7opUFg5g ———————————— Ioan Ciobotă =================== BIBLIA AUDIO: https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI =================== www.rve-timisoara.ro

citeste mai mult
Next Page »