“Fiţi treji, şi vegheaţi! Pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă tîrcoale ca un leu care răcneşte, şi caută pe cine să înghită.” (1 Petru 5:8)   Dumnezeu este Creator, cel rău este înșelător. Dumnezeu face lucrurile bune și adevărate, cel rău face doar falsuri și imită ceea ce a creat Dumnezeu. ******* Curcubeul În Biblie […]

citeste mai mult

„Îţi mulţumim Doamne, Dumnezeule, Atotputernice, care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare, şi ai început să împărăţeşti.” (Apocalipsa 11:17)   În primele două părți am amintit câteva aspecte care vorbesc despre Dumnezeu: Natura, Istoria întregului Cosmos, Istoria Planetei Pământ, Istoria ta personala, Binele și răul, […]

citeste mai mult

“Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci; El va fi călăuza noastră până la moarte.” (Psalmi 48:14)   În prima parte am amintit despre Natură, Istoria întregului Cosmos, Istoria Planetei Pământ, Istoria ta personală, Binele și răul În a 2-a partea abordăm alte câteva aspecte. Dreptatea Animalele nu au noțiunea de dreptate. […]

citeste mai mult

“Nebunul zice în inima lui: ‘Nu este Dumnezeu!’ ”. (Psalmul 14:1)   Dacă ți-a trecut vreodată prin minte să pui la îndoială existența lui Dumnezeu, gândește-te la câteva aspecte care vorbesc despre El. Natura “Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.” (Isaia 55:12) Istoria […]

citeste mai mult

“Cine a făcut proorocii ca Mine (să spună şi să-Mi dovedească!), de când am făcut pe oameni din vremurile străvechi? Să vestească viitorul şi ce are să se întâmple!” (Isaia 44:6)   Dumnezeu nu are nevoie de argumente ca să-Și demonstreze existența Sa în fața muritorilor. Dar totuși se coboară din când în când la […]

citeste mai mult

“Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; PARTE BĂRBĂTEASCĂ și PARTE FEMEIASCĂ i-a făcut.” (Geneza 1:27)   Ce spun oamenii despre genuri? 1. În România se pare ca va avea caștig de cauză teoria transgender în școli, cu ajutorul celor mai înalte autorități. 2. Pe plan mondial, țări […]

citeste mai mult

“Şi roadele atât de dorite sufletului tău s-au dus de la tine. Toate lucrurile alese, strălucite, sunt pierdute pentru tine, şi nu le vei mai găsi.” (Apocalipsa 18:14)   Sunt mulți oameni “mari” care dintr-o dată au devenit “mici” sau s-au stins de tot pentru că la un moment dat în viața lor “s-au jucat” […]

citeste mai mult

“Când Te-au văzut apele, Dumnezeule, când Te-au văzut apele, s-au cutremurat, şi adâncurile s-au mişcat.” (Psalmi 77:16)   Biblia vorbește despre “adânc”, “adâncuri” în mai multe feluri. Adâncul ca un loc al răului ******* “Şi dracii rugau stăruitor pe Isus să nu le poruncească să se ducă în Adânc.” (Luca 8:31) “Căci dacă n-a cruţat […]

citeste mai mult

“I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!” (Apocalipsa 2:21)   1. Există o “vreme”, un timp pentru pocaință. Acest timp este limitat, nu durează veșnic. 2. Acest timp de pocaință îl dă Dumnezeu, din mila Lui și din bunătatea Lui. 3. Scopul acestui timp de har este […]

citeste mai mult

„Adevărat vă spun că, dacă va zice cineva muntelui acestuia: „Ridică-te şi aruncă-te în mare” şi dacă nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, va avea lucrul cerut.” (Marcu 11:23)   În 22 Ianuarie 1939 a fost divizat atomul de uraniu. Energia incredibilă care este eliberată […]

citeste mai mult
Next Page »