“O ! De ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, şi fericirea ta ca valurile mării.” (Isaia 48:18) ———————————— Video aici: https://youtu.be/PcLMR7xyCW4 ———————————— Dumnezeu a adresat cuvintele de mai sus poporului său Israel, care nu a ascultat de El. Dar cred că aceste cuvinte sunt valabile […]

citeste mai mult

“Mâna Mea a întemeiat pământul, şi dreapta Mea a întins cerurile: cum le-am chemat, s-au şi înfăţişat îndată.” (Isaia 48:13) ———————————— Video aici: https://youtu.be/4xzFZXdfgmc ———————————— Îmi vine să zâmbesc când mă gândesc ce exprimare extraordinară este în versetul de mai sus. Mă gândesc cum a chemat Dumnezeu cerurile și cum a întemeiat pământul? Cum a […]

citeste mai mult

“Nu iubiţi lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubeşte cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în El.” (1 Ioan 2:15) ———————————— Video aici: https://youtu.be/7g9HGvcIZbA ———————————— Cu câtva timp în urmă, trecem pe lângă un bloc în care a locuit o cunoștință care a murit. Erau niște blocuri frumoase, noi, vopsite în galben, portocaliu, în roșu, […]

citeste mai mult

“Când a rupt Mielul pecetea a şaptea, s-a făcut în Cer o tăcere de aproape o jumătate de ceas.” (Apocalipsa 8:1) ———————————— Video aici: https://youtu.be/seV_hj8ojHg ———————————— Se spune că de multe ori și tăcerea este un răspuns. În versetul de mai sus, Cerul întreg a amuțit, probabil pentru că știa ce urmează să se întâmple. […]

citeste mai mult

“Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu; dar văd în mădularele mele o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea, şi mă ţine rob legii păcatului, care este în mădularele mele.” (Romani 7:22,23) ———————————— Video aici: https://youtu.be/igR71s6-AsQ ———————————— Conform versetelor de mai sus, există o luptă fantastică în interiorul […]

citeste mai mult

“Atunci au auzit glasul Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei: şi omul şi nevasta lui s-au ascuns de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om şi i-a zis: ‘Unde eşti?’ “ (Geneza 3:8,9) ———————————— Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=8YvH5qb1noU ———————————— Treceam într-o dimineață pe aleile unui parc […]

citeste mai mult

“Vai de cei ce dis-de-dimineaţă aleargă după băuturi ameţitoare, şi şed până tîrziu noaptea şi se înfierbîntă de vin!” (Isaia 5:11) ———————————— Video aici: https://youtu.be/odPMXXcOj8o ———————————— Mergeam într-o dimineață pe trotuar și am văzut pe un pervaz o sticlă de alcool. Era o sticlă de alcool goală, lăsată acolo, semn că cineva a consumat-o. Câtă […]

citeste mai mult

“Ca un melc, care se topeşte umblând” (Psalmul 58:8) ———————————— Video aici: https://youtu.be/Y-pS6SBe-oo ———————————— Într-o dimineața aglomerată treceam pe un trotuar și am găsit un melc în mijlocul trotuarului, stătea jos pe trotuar. Săracul de el era în pericol în mijlocul trotuarului, așa că l-am luat și l-am mutat 1 metru mai încolo, în iarbă, […]

citeste mai mult

„Noi am făcut un legământ cu moartea, am făcut o învoială cu locuinţa morţilor: când va trece urgia apelor năvălitoare, nu ne va atinge, căci avem ca loc de scăpare neadevărul şi ca adăpost minciuna!” (Isaia 28:15) ———————————— Video aici: https://youtu.be/cwujPGNC8qM ———————————— Cu aproximativ 2700 de ani în urmă, Dumnezeu adresează cuvintele de mai sus […]

citeste mai mult

“În ziua aceea, Domnul oştirilor va fi o cunună strălucitoare şi o podoabă măreaţă pentru rămăşiţa poporului, sau: un duh de dreptate pentru cel ce şade pe scaunul de judecată, şi o putere pentru cei ce dau pe vrăjmaş înapoi până la porţile lui.” (Isaia 28:5,6) ———————————— Video aici: https://youtu.be/HZ4IgCJjJl0 ———————————— Sunt multe lucruri de […]

citeste mai mult
« Previous PageNext Page »