“Căci el aştepta cetatea care are temelii tari, al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”
(Evrei 11:10)

————————————
Video aici: https://youtu.be/aaAEWOAZ9R4
————————————

“Şi credinţa este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite,
o puternică încredinţare despre lucrurile care nu se văd.

Pentru că prin aceasta, cei din vechime au căpătat o bună mărturie.

Prin credinţă pricepem că lumea a fost făcută prin Cuvântul lui Dumnezeu,
aşa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd.

Prin credinţă a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain.
Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui.
Şi prin ea vorbeşte el încă, măcar că este mort.

Prin credinţă a fost mutat Enoh de pe pământ, ca să nu vadă moartea.
Şi n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase.
Căci înainte de mutarea lui, primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu.

Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui!
Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.

Prin credinţă Noe,
când a fost înştiinţat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau,
şi, plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-şi scape casa;
prin ea, el a osîndit lumea,
şi a ajuns moştenitor al neprihănirii care se capătă prin credinţă.

Prin credinţă Avraam,
când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moştenire,
a ascultat, şi a plecat fără să ştie unde se duce.

Prin credinţă a venit şi s-a aşezat el în ţara făgăduinţei, ca într-o ţară care nu era a lui,
şi a locuit în corturi, ca şi Isaac şi Iacov, care erau împreună moştenitori cu el ai aceleiaşi făgăduinţe.

Căci el aştepta cetatea care are temelii tari,
al cărei meşter şi ziditor este Dumnezeu.”
(Evrei 11:1-10)

————————————-

17 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro