————————————
Video aici: https://youtu.be/KfdWHswv5k4
————————————

În epistola către Romani, capitolul 7, apostolul Pavel descrie lupta cumplită care se dă probabil în fiecare om. Spune astfel:

“Ştim, în adevăr, că Legea este duhovnicească:
dar eu sunt pământesc,
vândut rob păcatului.

Căci nu ştiu ce fac:
nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc.

Acum, dacă fac ce nu vreau, mărturisesc prin aceasta că Legea este bună.
Şi atunci, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta,
ci păcatul care locuieşte în mine.

Ştiu, în adevăr, că nimic bun nu locuieşte în mine,
adică în firea mea pământească,
pentru că, ce-i drept, am voinţa să fac binele, dar n-am puterea să-l fac.

Căci binele pe care vreau să-l fac,
nu-l fac,
ci răul pe care nu vreau să-l fac,
iată ce fac!

Şi dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta,
ci păcatul care locuieşte în mine.

Găsesc, deci, în mine legea aceasta:
când vreau să fac binele, răul este lipit de mine.

Fiindcă, după omul dinăuntru îmi place Legea lui Dumnezeu;
dar văd în mădularele mele o altă lege,
care se luptă împotriva legii primite de mintea mea,
şi mă ţine rob legii păcatului,
care este în mădularele mele.

O, nenorocitul de mine!
Cine mă va izbăvi de acest trup de moarte?..”

O întrebare teribilă, pe care o adresează apostolul Pavel, și apoi vine cu răspunsul:

“Mulţămiri fie aduse lui Dumnezeu, prin Isus Hristos, Domnul nostru !… “

————————————-

1 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:

===================

www.rve-timisoara.ro