„Cine este mama Mea, şi care sunt fraţii Mei?
[…]
Oricine face voia Tatălui Meu, care este în Ceruri, acela Îmi este frate, soră şi mamă.”
(Matei 12:48,50)

————————————
Video aici: https://youtu.be/z2EMrSHcHG4
————————————

Ioan Ciobotă

19 Iulie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro