„Împăratul i-a zis lui Haman:
‘Ia îndată haina şi calul, cum ai zis,
şi fă aşa Iudeului Mardoheu, care şade la poarta împăratului.
Nu lăsa nefăcut nimic din ce ai spus’.”
(Estera 6:10)

————————————
Video aici:
————————————

Ioan Ciobotă

14 Septembrie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro