“Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor.
Cine are urechi de auzit, să audă.”
(Matei 13:43)

 

Domnul Isus explică foarte clar, foarte simplu și pe înțelesul tuturor cum va fi la sfâriștul veacurilor. Mesajul Domnului este ÎMPĂRĂȚIA TATĂLUI. De foarte multe ori Domnul vorbește despre Împărăția Tatălui, pentru ca Îl iubea pe Tatăl.

Ce iubești mai mult?
Despre ce ai vorbit tu ieri cel mai mult?

În Evanghelia după Matei, capitolul 13, Domnul ne spune multe amănunte:
– cel ce samană sămânţa bună este Fiul omului
– țarina, este lumea
– sămânţa bună sunt fiii Împărăţiei
– neghina sunt fiii celui rău
– vrăjmaşul, care a semănat neghina, este diavolul
– secerişul este sfârşitul veacului
– secerătorii sunt îngerii
– cum se smulge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului

“Fiul omului va trimite pe îngerii Săi,
şi ei vor smulge din Împărăţia Lui toate lucrurile, care sunt pricină de păcătuire şi pe cei ce săvârşesc fărădelegea,
şi-i vor arunca în cuptorul aprins;
acolo va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor.”

Așa ne spune Domnul Isus că va fi la sfârșitul veacurilor.

Dar atenție la versetul următor:
“Atunci cei neprihăniţi vor străluci ca soarele în Împărăţia Tatălui lor.
Cine are urechi de auzit, să audă.”
(Matei 13:43)

Ai tu urechi de auzit?
Auzi vuietul sfârșitului?

Cei răi vor fi în cuptorul aprins, acolo unde va fi plânsul şi scrîşnirea dinţilor.
Cei neprihăniți vor fi în Împărăția Tatălui lor.

Tu unde vei fi, în care împărăție?
Cine este tatăl tău?


Ioan Ciobotă

————————————-
14 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=LVyfIOq9pzQ&feature=youtu.be
————————————-