“Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi”
(Evrei 11:31)

————————————
Video aici: https://youtu.be/NVgi1jRedck
————————————

Există o femeie despre care Biblia vorbește în termeni foarte duri, și anume curva Rahav.
Atunci când poporul Israel a mers să cucerească țara, am putea spune că această femeie într-un fel și-a trădat poporul.

Ea a auzit de puterea Dumnezeului evreilor și i-a ascuns pe spioni.
Iscoadele evreilor au fost salvate de ea.
Faptul acesta i s-a considerat neprihănire și credință.

Spune Biblia în cartea Evrei, capitolul 11:31
“Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi,
pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă”.

Așadar i s-a considerat a fi un act de credință ceea ce a făcut.

Apoi, în Iacov capitolul 2:25 scrie
“Tot aşa, curva Rahav: n-a fost socotită şi ea neprihănită prin fapte,
când a găzduit pe soli şi i-a scos afară pe altă cale?”.

Așadar, această femeie chiar dacă era o prostituată, în momentul când ea s-a temut de Dumnezeul adevărat, de Dumnezeul poporului Israel, lucrurile acestea i-au fost considerate credință și neprihănire.

Ea a fost socotită neprihănită prin faptele ei și a fost considerat un lucru de credință ceea ce a făcut.
Femeia aceasta a fost salvată de la moarte împreună cu familia ei.
Dar mai mult decât atât, Rahav apare în genealogia Domnului Isus Cristos: este stră-străbunica împăratului David.
Deci această femeie, de moravuri ușoare – ceea ce era și atunci și este și acum o rușine pentru astfel de femei – ajunge să fie pe paginile Bibliei între marii eroi ai credinței.

Rahav este în genealogia Domnului Isus Cristos !
De ce?
Pentru că a crezut în puterea lui Dumnezeu !

Ideea este următoarea: când cineva se pocăiește, nu mai contează trecutul !
Biblia spune:
“Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură (sau: zidire) nouă.
Cele vechi s-au dus: iată că toate lucrurile s-au făcut noi”.
(2 Corinteni 5:17)

Care este învățătura pe care o putem trage din viața acestei femei și din schimbarea vieții acestei femei?
În momentul când un om alege în mod sincer să își schimbe inima și să se pocăiască, nu mai contează trecutul !Dumnezeu șterge absolut totul, și omul acela devine o făptură complet nouă !

Gândește-te la acest lucru !

————————————-

Ioan Ciobotă

14 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro