“Dar am ceva împotriva ta.
Tu ai acolo nişte oameni care ţin de învăţătura lui Balaam,
care a învăţat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel,
ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor
şi să se dedea la curvie.”
(Apocalipsa 2:14)

————————————
Video aici: https://youtu.be/FUtVKrQ_QdY
————————————

Ioan Ciobotă

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro