————————————
Video aici: https://youtu.be/ZK8DItywKNo
————————————

În prima Epistolă către Corinteni, apostolul Pavel scrie:

“Chiar dacă aş vorbi în limbi omeneşti şi îngereşti,
şi n-aş avea dragoste,
sunt o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor.

Şi chiar dacă aş avea darul proorociei,
şi aş cunoaşte toate tainele şi toată ştiinţa;
chiar dacă aş avea toată credinţa aşa încît să mut şi munţii,
şi n-aş avea dragoste,
nu sunt nimic.

Şi chiar dacă mi-aş împărţi toată averea pentru hrana săracilor,
chiar dacă mi-aş da trupul să fie ars,
şi n-aş avea dragoste,
nu-mi foloseşte la nimic.

Dragostea este îndelung răbdătoare,
este plină de bunătate:
dragostea nu pizmuieşte;
dragostea nu se laudă,
nu se umflă de mândrie,
nu se poartă necuviincios,
nu caută folosul său,
nu se mânie,
nu se gândeşte la rău,
nu se bucură de neleguire, ci se bucură de adevăr,
acopere totul,
crede totul,
nădăjduieşte totul,
sufere totul.

Dragostea nu va pieri niciodată.

Proorociile se vor sfârşi;
limbile vor înceta;
cunoştinţa va avea sfârşit.

Căci cunoaştem în parte, şi proorocim în parte;
dar când va veni ce este desăvârşit, acest „în parte” se va sfârşi.

Când eram copil,
vorbeam ca un copil,
simţeam ca un copil,
gândeam ca un copil;
când m-am făcut om mare, am lepădat ce era copilăresc.

Acum, vedem ca într-o oglindă, în chip întunecos;
dar atunci, vom vedea faţă în faţă.

Acum, cunosc în parte;
dar atunci, voi cunoaşte deplin,
aşa cum am fost şi eu cunoscut pe deplin.

Acum, deci, rămân aceste trei:
credinţa,
nădejdea şi
dragostea;
dar cea mai mare dintre ele este dragostea.”
(1 Corinteni 13:1-13)

————————————-

Ioan Ciobotă

5 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro