„Ce iese din om, aceea spurcă pe om.”
(Marcu 7:20)

————————————
Video aici: https://youtu.be/nCbFBmTwvvs
————————————

Domnul Isus Cristos le spune ucenicilor Săi:

„Ce iese din om, aceea spurcă pe om.
Căci dinăuntru, din inima oamenilor,
ies
gândurile rele,
preacurviile,
curviile,
uciderile,
furtişagurile,
lăcomiile,
vicleşugurile,
înşelăciunile,
faptele de ruşine,
ochiul rău,
hula,
trufia,
nebunia.
Toate aceste lucruri rele ies dinăuntru, şi spurcă pe om.”
(Marcu 7:20-23)

La aceste cuvinte ale Domnului Isus Cristos aș mai adăuga versetul 23 din cartea Proverbe, capitolul 4:
“Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice,
căci din ea ies izvoarele vieţii.”

————————————-

17 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro