“Căci este scris:
‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’ ”.
(Matei 4:10)

————————————
Video aici: https://youtu.be/ysalKji2lpQ
————————————

Când cel rău îl ispitește pe Domnul Isus Cristos în cele 3 domenii:
– pofta ochilor
– pofta firii pământești și
– lăudăroșia vieții,
Domnul Isus Cristos răspunde cu citate din Scriptură.

Am vorbit despre primele două ispitiri, din Evanghelia după Matei, capitolul 4.
Astăzi cea de-a treia.

Scrie:
“Diavolul L-a dus apoi pe un munte foarte înalt,
I-a arătat toate împărăţiile lumii şi strălucirea lor,
şi I-a zis:
‘Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie,
dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie’ ”.
(Matei 4:8,9)

De data aceasta ispititorul nu mai pune la îndoială faptul că Isus este Fiul lui Dumnezeu, ci I-a arătat împărățiile lumii și strălucirea lor – deci pofta ochilor, pofta firii pământești – și zice: “Toate aceste lucruri Ți le voi da ție”.

Cel rău Îl minte pe Domnul, pentru că aceste lucruri nu sunt ale lui, nu el este stăpânul sau proprietarul lor.
Dumnezeu este Cel care a creat cerul și pământul.
Cel rău are doar o putere limitată.

Spune cel rău:
‘Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie,
dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie”.

Dorința celui rău a fost de a fi și el Dumnezeu sau măcar ca Dumnezeu.
În momentul când cineva se închină în fața a ceva, acel ceva, obiect sau ființă, este considerat un dumnezeu.

Din această cauză cel rău era foarte obsedat de a primi închinare,
și vrea să primească închinare
de la tine,
de la mine
și de la oricine.
A vrut închinare chiar și de la Domnul Isus Cristos, de la Fiul lui Dumnezeu.

Însă Domnul îi răspunde astfel:
„’Pleacă, Satano’ i-a răspuns Isus.
‘Căci este scris:
‘Domnului, Dumnezeului tău să te închini şi numai Lui să-I slujeşti’ ”.
(Matei 4:10)

Reține cum răspunde Domnul Isus Cristos:
nu ne închinăm la moaște,
nici la icoane,
nici la sfinți,
la nimic altceva,
la nimic ce este din domeniul creaturilor,
ci doar Creatorului ne închinăm.

Ne închinăm doar Ceatorului,
nu ne închinăm niciunei creaturi,
indiferent cât de evlavioasă și-ar fi trăit viața sau cât de sfânt ar fi fost sau ce obiect ar fi.

Ne închinăm doar Creatorului !
Astfel îi răspunde Domnul Isus Cristos ispititorului.

Doamne ajută-ne ca atunci când vine cel rău să ne ispitească,
să răspundem cu citate din Scriptură,
să răspundem prin Duhul Sfânt, și nu noi, pentru că noi suntem ascunși cu Cristos în Dumnezeu !
Cristos este Cel care îi răspunde celui rău, noi nu comunicăm nimic cu cel rău, ci doar stăm ascunși în Domnul Isus.

În momentul când Cristos locuiește în inima mea, atunci când vin ispitele eu doar spun:
“Doamne, mă ispitește acest gând, da, recunosc !
Scapă-mă Tu !
Vreau să am mintea curată,
o gândire curată,
o viață sfântă, după voia Ta”.

Și Dumnezeu ascultă și răspunde!
Suntem ai Lui !

Stai ascuns cu Cristos în Dumnezeu !

————————————-

Ioan Ciobotă

18 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro