“Eu am făcut pământul,
şi am făcut pe om pe el;
Eu cu mâinile Mele am întins cerurile,
şi am aşezat toată oştirea lor.”
(Isaia 45:12)

————————————
Video aici: https://youtu.be/Lw_qmHVbDwk
————————————

În versetul de mai sus, Dumnezeu spune foarte clar că El este Cel care a făcut pământul !
Nu, pământul nu a apărut la întâmplare, dintr-un Big-Bang, dintr-o explozie cosmică!
Nici vorbă!

Pământul a fost făcut de Domnul !

De asemenea, Dumnezeu spune “am făcut pe om pe el”, pe pământ.
Deci nu am apărut dintr-un accident, din niște raze cosmice care au iradiat o supă primordială și a apărut o primă amoebă!
Asta este o minciună satanică, diavolească!
Nici vorbă !

Dumnezeu este Cel care l-a făcut pe om!
Dumnezeu a făcut pământul, Dumnezeu l-a făcut pe om pe pământ.

Apoi spune Dumnezeu:
“Eu cu mâinile Mele am întins cerurile,
şi am aşezat toată oştirea lor”.

Oare ai putea să numeri stelele?
Gândește-te câte stele sunt…
Uită-te undeva, când poți să vezi cerul vara, într-o noapte întunecoasă – sunt enorm de multe stele – ai putea să le numeri?
Dumnezeu a așezat toată oștirea stelelor, le știe pe fiecare pe nume!

Reține:
Dumnezeu a făcut pământul,
Dumnezeu l-a făcut pe om,
Dumnezeu a întins cerurile și știe toată oștirea lor.

El, Domnul Dumnezeul nostru, căruia ne închinăm, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, Cel care S-a descoperit pe Sine Însuși în Biblie cu numele Iehova și cu multe alte nume.
El este Cel care te-a făcut și pe tine pe pământ, și pământul sub oștirea aceasta a cerurilor.

El Domnul te-a făcut!

Mai spune apoi:
“Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul,
l-a făcut şi l-a întărit,
l-a făcut nu ca să fie pustiu,
ci l-a întocmit ca să fie locuit”.
(Isaia 45:18)

Dumnezeu este cel care a făcut pământul și care l-a făcut pe om pe pământ !

————————————-

Ioan Ciobotă

2 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro