„Fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum.”
(Daniel 10:11)

————————————
Video aici: https://youtu.be/qRQR25dqv2s
————————————

În cartea lui Daniel, din Biblie, capitolul 10, scrie:
„În vremea aceea, eu, Daniel, trei săptămâni am fost în jale.
[…]
Am ridicat ochii,
m-am uitat,
şi iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haine de in,
şi încins la mijloc cu un brâu de aur din Ufaz.
Trupul lui era ca o piatră de hrisolit,
faţa îi strălucea ca fulgerul şi ochii îi erau nişte flăcări ca de foc;
dar braţele şi picioarele semănau cu nişte aramă lustruită,
şi glasul lui tuna ca vuietul unei mari mulţimi.
[…]
Am auzit glasul cuvintelor lui;
şi pe când auzeam glasul cuvintelor lui, am căzut leşinat cu faţa la pământ.
Şi iată că o mână m-a atins şi m-a aşezat tremurând pe genunchii şi mâinile mele”.

Deci Daniel rămâne în poziția de închinare.
Când aude glasul cuvintelor celui cu care se întâlnește,
Daniel cade leșinat cu fața la pământ,
însă o mână îl ridică și îl pune în poziție de închinare și îi spune:
„Daniele, om prea iubit şi scump”.

Doamne, ajută-mă să aud și eu aceste cuvinte, din partea Ta:
„om prea iubit și scump”.
Îți dorești și tu acest lucru?

Apoi continuă și îi spune lui Daniel:
„’Fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum,
şi stai în picioare în locul unde eşti; căci acum sunt trimis la tine!’.
După ce mi-a vorbit astfel, am stătut în picioare tremurând”.

Nu poți să stai înaintea lui Dumnezeu decât tremurând și plin de frică !

Și spune:
„Fii cu luare aminte la cuvintele pe care ţi le voi spune acum”.

Dumnezeu vrea să îți vorbească și ție!
Nu vreau să comentez proorocia lui Daniel, ci doar punctual din aceste versete vreau să luăm învățătură.

Dumnezeu vrea să îți vorbească și îți vorbește
prin Biblie,
la Biserică,
prin oameni care sunt sfinți, după voia Lui,
prin natură,
prin Cristos.
El îți vorbește în diverse moduri.

Dumnezeu vrea să îți vorbească !
Dar ești tu cu luare aminte la cuvintele pe care vrea Dumnezeu să ți le spună?
Ai o atitudine de închinare,
prăbușit cu fața la pământ,
atunci când Dumnezeu vrea să îți vorbească?

Poate spui că ție nu îți vorbește niciodată Dumnezeu sau nu a vrut să îți vorbească niciodată.
Păi Dumnezeu vorbește doar dacă Îi dai voie, însă dacă mintea ta este acaparată
de telefon,
de televizor,
de Internet,
de orice altceva,
atunci Dumnezeu nu intră cu forța în viața ta.

Dă-I voie, oprește-te și spune:
„Doamne, vorbește-mi”.

————————————-

Ioan Ciobotă

9 Februarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro