“Ei, de care lumea nu era vrednică”
(Evrei 11:38)

————————————
Video aici: https://youtu.be/gTXP-xrnm2M
————————————

“Şi ce voi mai zice?
Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc
de Ghedeon,
de Barac,
de Samson,
de Ieftaie,
de David,
de Samuel şi de prooroci !

Prin credinţă
au cucerit ei împărăţii,
au făcut dreptate,
au căpătat făgăduinţe,
au astupat gurile leilor,
au stins puterea focului,
au scăpat de ascuţişul săbiei,
s-au vindecat de boli,
au fost viteji în războaie,
au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi;
unii,
ca să dobîndească o înviere mai bună,
n-au vrut să primească izbăvirea, care li se dădea,
şi au fost chinuiţi.

Alţii au suferit
batjocuri,
bătăi,
lanţuri şi
închisoare;
au fost ucişi cu pietre,
tăiaţi în două cu ferestrăul,
chinuiţi;
au murit ucişi de sabie,
au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre,
lipsiţi de toate,
prigoniţi,
munciţi,
ei, de care lumea nu era vrednică –
au rătăcit prin pustiuri,
prin munţi,
prin peşteri şi
prin crăpăturile pământului.

Toţi aceştia,
măcar că au fost lăudaţi pentru credinţa lor,
totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit;
pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi,
ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi.”
(Evrei 11:32-40)

————————————-

31 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro