“Eu Sunt Domnul, şi nu mai este altul,
în afară de Mine nu este Dumnezeu”.
(Isaia 45:5)

————————————
Video aici: https://youtu.be/f68yTcUAyO4
————————————

În profetul Isaia, capitolul 45, Dumnezeu spune:
“Eu Sunt Domnul, şi nu mai este altul,
în afară de Mine nu este Dumnezeu”.

Apoi spune:
“Ca să se ştie,
de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui,
că în afară de Mine nu este Dumnezeu:
Eu Sunt Domnul, şi nu este altul.

Eu întocmesc lumina şi fac întunericul,
Eu dau propăşirea şi aduc restriştea,
Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.”

Continuă versetul 18:
“Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu,
care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit,
l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit:
„Eu Sunt Domnul, şi nu este altul!”.

Iar în versetul 21 scrie:
“Cine a proorocit aceste lucruri de la început, şi le-a vestit de mult?
Oare nu Eu, Domnul?
Nu este alt Dumnezeu decât Mine, Eu sunt singurul Dumnezeu drept şi mântuitor, alt Dumnezeu afară de Mine nu este.
Întoarceţi-vă la Mine, şi veţi fi mântuiţi toţi cei ce sunteţi la marginile pământului!
Căci Eu Sunt Dumnezeu, şi nu altul”.

Mesajul este foarte clar:
Dumnezeul Bibliei,
Tatăl Domnului nostru Isus Cristos este Singurul Dumnezeu.
Așa afirmă El despre Sine Însuși și așa credem noi.

Toți ceilalți dumnezei sunt minciuni, povești, legende.
Doar Dumnezeul Bibliei,
Cel care se numește “Eu sunt Cel ce sunt”, Iehova – Tatăl Domnului nostru Isus Cristos,
El este Singurul Dumnezeu,
și în afară de El nu este niciun alt Dumnezeu.

————————————-

Ioan Ciobotă

29 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro