“Nebunul zice în inima lui: ‘Nu este Dumnezeu!’ ”.
(Psalmul 14:1)

 

Dacă ți-a trecut vreodată prin minte să pui la îndoială existența lui Dumnezeu, gândește-te la câteva aspecte care vorbesc despre El.

Natura
“Munţii şi dealurile vor răsuna de veselie înaintea voastră, şi toţi copacii din câmpie vor bate din palme.”
(Isaia 55:12)

Istoria întregului Cosmos
Biblia ne prezintă istoria clară și adevarată a întregului Univers și a acestui pământ. Nu am apărut la întâmplare, nu am apărut prin evoluție, nici dintr-un Big-Bang. Dumnezeu a creat Universul, cerul, pământul și omul.
“Iată istoria cerurilor şi a pământului, când au fost făcute.”
(Geneza 2:4)

Istoria Planetei Pământ
“Domnul a răspuns lui Iov din mijlocul furtunii şi a zis:
Unde erai tu când am întemeiat pământul? Spune, dacă ai pricepere.
Cine i-a Hotărât măsurile, ştii? Sau cine a întins frânghia de măsurat peste el?
Pe ce sunt sprijinite temeliile lui? Sau cine i-a pus piatra din capul unghiului,
atunci când stelele dimineţii izbucneau în cântări de bucurie, şi când toţi fiii lui Dumnezeu scoteau strigăte de veselie?”
(Iov 38:4-7)

Istoria ta personală
“Când nu eram decât un plod fără chip, ochii Tăi mă vedeau; şi în cartea Ta erau scrise toate zilele cari-mi erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele.
Trupul meu nu era ascuns de Tine, când am fost făcut într-un loc tainic, ţesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului.”
(Psalmul 139:16,15)

Planeta Pământ
“Când a întocmit Domnul cerurile, eu [intelepciunea] eram de faţă; când a tras o zare pe faţa adâncului” (Proverbe 8:27)
„Eu, Domnul, am făcut toate aceste lucruri, Eu singur am desfăşurat cerurile, Eu am întins pământul. Cine era cu Mine?” (Isaia 44:24)
“Căci aşa vorbeşte Domnul, Făcătorul cerurilor, singurul Dumnezeu, care a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, ci l-a întocmit ca să fie locuit-:„Eu sunt Domnul, şi nu este altul!”
(Isaia 45:18)

Binele și răul
Nici animalele, nici peștii, nicio viețuitoare sau plantă nu are noțiunea de bine sau rău. Doar omul are capacitatea aceasta specială de a distinge între bine și rău. Din nenorocire, de cele mai multe ori omul a ales și alege răul…
„Domnul Dumnezeu a zis: „Iată că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele şi răul. Să-l împiedicăm, deci, acum ca nu cumva să-şi întindă mâna, să ia şi din pomul vieţii, să mănânce din el şi să trăiască în veci.”
(Geneza 3:22)

În partea a 2-a vom continua cu:
Dreptatea, Anatomia și Genetica, Înțelepciunea, Rușinea, Paradisul pierdut, Închinarea,
iar în partea a 3-a cu
Sărbătorile, Cosmosul și omul, Ciclurile esențiale ale planetei, Mările și oceanele, Poporul Israel

————————————-

Ioan Ciobotă

————————————-
28 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=UukVspZfA7A&feature=youtu.be
————————————-