“Un cuvânt s-a furişat până la mine,
şi urechea mea i-a prins sunetele uşoare.

În clipa când vedeniile de noapte frământă gândul,
când oamenii sunt cufundaţi într-un somn adânc,
m-a apucat groaza şi spaima,
şi toate oasele mi-au tremurat.

Un duh a trecut pe lângă mine…
Tot părul mi s-a sbârlit ca ariciul…
Un chip cu o înfăţişare necunoscută era înaintea ochilor mei.

Şi am auzit un glas care şoptea încetişor:
‘Fi-va omul fără vină înaintea lui Dumnezeu?
Fi-va el curat înaintea Celui ce l-a făcut?’ “
(Iov 4:12-17)

————————————
Video aici: https://youtu.be/cq5io4PUI_U
————————————

În cartea Iov din Biblie, unul dintre prietenii lui iov, Elifaz din Teman, spune cuvintele de mai sus.

Trăim într-o realitate care înseamnă lumea lui Dumnezeu și lumea celui rău. Ca să avem acces în lumea lui Dumnezeu, după ce vom pleca din lumea aceasta – pentru că suntem doar temporar aici – deci ca să avem acces în lumea lui Dumnezeu trebuie să fim curați înaintea Celui care ne-a făcut.

Cum putem fi curați?
Doar prin sângele Domnului Isus Cristos.

Dacă ți s-a întâmplat să ai o astfel de trăire, o astfel de groază, cum descrie aici Elifaz din Teman, să știi că Dumnezeu este Atotputernic.

Sunt într-adevăr două lumi: lumea celui rău și lumea lui Dumnezeu, dar Dumnezeu este Atotputernic și ne-a dat posibilitatea să intrăm în lumea Lui prin jertfa Domnului Isus Cristos, prin faptul că Domnul Isus Cristos a murit pentru păcatele noastre, pentru păcatele mele și ale tale.

Așa că nu ai a te teme de absolut nimic atunci când ești copilul lui Dumnezeu.

————————————-

Ioan Ciobotă

30 Iunie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro