————————————
Video aici: https://youtu.be/3Et6DVmB5s8
————————————

Ce spune Biblia despre fulgere, trăznete, tunete?
Am căutat câteva versete.

„Norii au turnat apă cu găleata,
tunetul a răsunat în nori.”
(Psalmi 77:17)

„La tunetul Lui, urlă apele în ceruri;
El ridică norii de la marginile pământului,
dă naştere fulgerelor şi ploii,
şi scoate vântul din cămările Lui.”
(Ieremia 10:13)

„Vrăjmaşii Domnului vor tremura,
din înălţimea cerului El Îşi va arunca tunetul asupra lor;
Domnul… va judeca marginile pământului.”
(1 Samuel 2:10)

„Glasul Domnului răsună pe ape,
Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul:
Domnul este pe ape mari.”
(Psalmi 29:3)

„Tunetul Tău a izbucnit în vârtej de vânt,
fulgerele au luminat lumea:
pământul s-a mişcat şi s-a cutremurat.”
(Psalmi 77:18)

„Ai tu un braţ ca al lui Dumnezeu,
şi un glas de tunet ca al Lui?”
(Iov 40:9)

„De glasul Lui, urlă apele în ceruri;
El ridică norii de la marginile pământului,
dă naştere la fulgere şi ploaie,
şi scoate vântul din cămările lui.”
(Ieremia 51:16)

„Aş fugi în grabă la un adăpost de vântul acesta năpraznic şi de furtuna aceasta.”
(Psalmi 55:8)

„Urmăreşte-i astfel cu furtuna Ta,
şi bagă groaza în ei cu vijelia Ta!”
(Psalmi 83:15)

„El a zis,
şi a pus să sufle furtuna, care a ridicat valurile mării.”
(Psalmi 107:25)

„A oprit furtuna,
a adus liniştea,
şi valurile s-au potolit.”
(Psalmi 107:29)

————————————-

7 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro