„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre.”
(Isaia 55:8)

————————————
Video aici: https://youtu.be/iAkBDL2XoKI
————————————

„Căutaţi pe Domnul câtă vreme se poate găsi;
chemaţi-L, câtă vreme este aproape.

Să se lase cel rău de calea lui,
şi omul nelegiuit să se lase de gândurile lui,
să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el,
la Dumnezeul nostru, care nu oboseşte iertând.”

„Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre,
şi căile voastre nu Sunt căile Mele”, zice Domnul.

„Ci cât sunt de sus cerurile faţă de pământ,
atât sunt de sus căile Mele faţă de căile voastre
şi gândurile Mele faţă de gândurile voastre.

Căci după cum ploaia şi zăpada se pogoară din ceruri, şi nu se mai întorc înapoi,
ci udă pământul şi-l fac să rodească şi să odrăslească,
ca să dea sămânţă semănătorului şi pâine celui ce mănâncă,
tot aşa şi Cuvântul Meu, care iese din gura Mea,
nu se întoarce la Mine fără rod,
ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.”
(Isaia 55:6-11)

Așa spune Dumnezeu.

Doamne, dă-ne gândul Tău si ajută-ne să gândim ca Tine.
Să avem gândul lui Cristos în inimile noastre, așa cum ne învață Biblia.

Doamne, ajută-ne să Te căutăm din toată inima noastră și cu toată puterea noastră.

Ajută-ne să ne lăsăm de căile rele și de gândurile rele,
să ne întoarcem la Tine și Îți mulțumim că Tu nu obosești iertând.

————————————-

Ioan Ciobotă

15 Octombrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro