“Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.”
(Ioan 19:8)

————————————
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=z6FmXLfTvcs
————————————

În Evanghelia după Ioan, capitolul 18, este consemnat dialogul dintre Domnul Isus Cristos și Pilat – procuratorul roman – care avea drept de viață și de moarte asupra Domnului în acel moment.

Pilat Îl întrebă pe Domnul:
„Eşti Tu Împăratul Iudeilor?” […] Domnul răspunde:
“Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta.”

„’Atunci un Împărat tot eşti!’ I-a zis Pilat.”
Și Domnul răspunde:
„’Eu sunt Împărat.
Eu pentru aceasta M-am născut şi am venit în lume, ca să mărturisesc despre adevăr.
Oricine este din adevăr ascultă glasul Meu.’
Pilat I-a zis: ‘Ce este adevărul?’.”

Însă nu primește niciun răspuns, pentru că întrebarea era greșită.
Întrebarea corectă este: CINE este adevărul?
Și Adevărul stătea în fața lui, în fața lui Pilat: Adevărul era Domnul Isus Cristos.
Adevărul era o Persoană !
Nu o idee, nu o categorie filozofică, nu altceva ce ar putea ține de lumea aceasta, ci era o Persoană !
Cristos era adevărul !

Însă mai departe Pilat este laș !

Înțelege că Domnul Isus Cristos este un Împărat și nu este din lumea aceasta,
dar din cauză că preoții cei mai de seamă și aprozii strigau “Răstignește-L, răstignește-L !”,
Pilat spune: „’Luaţi-L voi şi răstigniţi-L’ […] ‘căci eu nu găsesc nici o vină în El’.”

Deci într-un fel era de acord cu condamnarea la moarte, însă evita să își asume el vina.

„Iudeii i-au răspuns:
‘Noi avem o lege, şi după legea aceasta, El trebuie să moară,
pentru că S-a făcut pe Sine Fiul lui Dumnezeu’.
Când a auzit Pilat aceste cuvinte, i-a fost şi mai mare frică.”

I-a fost și mai mare frică, pentru că a înțeles faptul că Domnul Isus Cristos este un Împărat, dar nu din lumea aceasta.
Însă Pilat nu a acționat așa cum îi spunea inima și conștiința lui, ci a acționat mânat de circumstanțe.

Tu cum te raportezi la Cristos, la Fiul lui Dumnezeu?

Dacă ai fi în locul lui Pilat, L-ai da din nou la moarte?
Îl dai pe Cristos la moarte în fiecare zi, prin faptele pe care le faci și prin atitudinile pe care le ai?

————————————-

Ioan Ciobotă

25 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro