“I-am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei!”
(Apocalipsa 2:21)

 

1. Există o “vreme”, un timp pentru pocaință.
Acest timp este limitat, nu durează veșnic.

2. Acest timp de pocaință îl dă Dumnezeu, din mila Lui și din bunătatea Lui.

3. Scopul acestui timp de har este pocăința păcătosului. Pocăința este o alegere liberă a fiecărui om, însă
“Cu cât mai aspră pedeapsă credeţi că va lua cel ce va călca în picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit, şi va batjocori pe Duhul harului?”.
(Evrei 10:29)

4. Faptul că ni se dă un timp spre pocăință, este:
“Căci s-au strecurat printre voi unii oameni, scrişi de mult pentru osînda aceasta, oameni neevlavioşi, care schimbă în desfrînare harul Dumnezeului nostru, şi tăgăduiesc pe singurul nostru Stăpân şi Domn Isus Hristos.”
(Iuda 1:4)

5. Dacă un om poate să se pocăiască, dar “nu vrea”, atunci este afectat
– el personal
– familia lui, apropiații lui
– partenerii de păcat

6. Păcatul femeii din Apocalipsa, capitolul 2, poate fi curvia fizică sau curvia spirituală, care este închinarea la orice altceva decât la Iehova – Dumnezeul care S-a revelat în Biblie, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.

7. Pedeapsa “femeii” (*) din Apocalipsa este că:
– va fi aruncată bolnavă în pat – un pat de durere, nu de plăcere
– cei ce păcătuiesc cu ea vor primi un necaz mare
– copiii ei vor fi loviți cu moartea

Grele cuvinte!
Grea pedeapsă!

Dar Dumnezeu este Stăpânul și Judecătorul, El este Cel care cercetează rărunchii și inima și care va răsplăti fiecăruia din noi după faptele lui.

Întrebare:
La cine dintre cei cunoscuți te-ai gandit că ar merita cele de mai sus?
Sincer!

Pe de-o parte
“Să veghem unii asupra altora, ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune.”
(Evrei 10:24)

Pe de altă parte
“Fiecare să se cerceteze, deci, pe sine însuşi…”

(*) – “Femeia” din Apocalipsa, capitolul 2, poate fi o persoană, o organizație, o biserică, o națiune, un sistem, sau o alianță de persoane, organizații, biserici, națiuni sau sisteme.

————————————-

Ioan Ciobotă

————————————-
23 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://www.youtube.com/watch?v=K9OkENMJ_-Y
————————————-