“Cât despre fricoşi, necredincioşi, scârboşi, ucigaşi, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli, şi toţi mincinoşii, partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua.”
(Apocalipsa 21:8)

————————————
Video aici: https://youtu.be/mAyFTIZ_kxI
————————————

Apocalipsa capitolul 21 spune:
“Cel ce va birui, va moşteni aceste lucruri.
Eu voi fi Dumnezeul lui, şi el va fi fiul Meu”. Am vorbit despre acest verset.
Astăzi versetul următor:
“Dar cât despre
fricoşi,
necredincioşi,
scârboşi,
ucigaşi,
curvari,
vrăjitori,
închinătorii la idoli,
şi toţi mincinoşii,
partea lor este în iazul, care arde cu foc şi cu pucioasă, adică moartea a doua”.

Mai întâi m-am bucurat de primul verset și îmi dau seama ce onoare, ce cinste extraordinară ne face Dumnezeu să ne numească “fii” ai Lui.
Dar apoi m-am cutremurat când am citit acest verset: “fricoși”. Ce înseamnă frică? Frică de ce?
Cred că cel mai bine este să luăm aminte la ce spune Biblia: “Începutul înțelepciunii este frica de Domnul”.
Să ne temem de Domnul, nu de oameni.

Apoi spune “necredincioși”.
“Când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ?”

Apoi spune “scârboși”.
Cred că sunt homosexualii și toți cei care trăiesc în păcate împotriva firii.

Și continuă:
“Ucigași, curvari, vrăjitori, închinătorii la idoli și toți mincinoșii”.
Minciuna pare un păcat micuț, nu?
Multora dintre noi poate ni se întâmplă să mințim, așa, poate câte o minciună nobilă, ca să salvăm o situație, sau o minciună de complezență etc
Dar Biblia spune: “Toți mincinoșii”, deci indiferent pentru ce ar fi minciuna, partea mincinoșilor este în iazul care arde cu foc și cu pucioasă, adică moartea a doua.
Acolo este destinația finală a tuturor celor scriși pe această listă.

Pe care listă sunt scris eu și pe care listă ești scris tu?
Pe lista celor care vor merge în rai, pentru veșnicie,
sau pe lista celor care vor merge în iazul care arde cu foc și cu pucioasă?

Cum îmi trăiesc viața?
În frică,
în necredincioșie,
în scârboșenii,
în ucideri,
în curvie,
în vrăjitorie,
în închinare la idoli
sau în minciună?

Sau îmi trăiesc viața în sfințenia pe care Dumnezeu o cerere de la mine, nu prin puterea mea, ci prin Duhul Sfânt și prin Cristos, care locuiește în mine?

————————————-

Ioan Ciobotă

29 Decembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro