“Îngăduiţi-vă unii pe alţii,
şi dacă unul are pricină să se plângă de altul,
iertaţi-vă unul pe altul.
Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi.”
(Coloseni 3:13)

————————————
Video aici: https://youtu.be/mOMgQoxPN_E
————————————

Înainte de a scrie versetul de mai sus, Apostolul Pavel face mai întâi o lista a lucrurilor de care trebuie să ne lăsăm:
curvie,
necurăție,
patima rea,
vorbe rușinoase,
mânie,
vrăjmășie,
răutate,
clevetire etc
Face o listă lungă și apoi ne spune să ne îmbrăcăm
cu omul cel nou,
cu o inimă nouă, care este plină de bunătate,
care este plină de îndurare,
de smerenie,
de blândețe.

Iar aici spune “Îngăduiţi-vă unii pe alţii”.
Uau !
Pur și simplu să stai să te gândești: vreau să îl îngădui pe fratele meu !

“Îngăduiţi-vă unii pe alţii,
şi dacă unul are pricină să se plângă de altul” – deci ai motiv, clar, ți-a greșit, da, el este vinovat. El sau ea ți-a greșit.

Dar spune: “Iertaţi-vă unul pe altul”.
Așadar, chiar dacă ai pricină să te plângi de altul, iartă-l sau iart-o.
Cum?
“Cum v-a iertat Cristos, aşa iertaţi-vă şi voi.” – nici mai mult, nici mai puțin decât atât.
Dacă Domnul Isus Cristos ne-ar fi iertat doar jumătate dintre păcate sau doar 30% sau doar 99%, dar ar mai fi ținut unul și nu m-ar fi iertat, cum ar fi ?
Nu aș putea intra în Împărăția lui Dumnezeu !
În Împărăția lui Dumnezeu intru doar dacă am toate păcatele iertate !
TOATE !

Spune Pavel: cum v-a iertat Cristos,
adică în mod complet,
deplin,
absolut,
tot așa iertați-vă și voi.

Doamne, ajută-mă să iert !
Să îl iert și să o iert, să îi iert pe cei din jurul meu chiar dacă am pricină să mă plâng de cel sau de cea din jurul meu,
în familie,
la locul de muncă,
în Biserică,
în societate,
între vecini,
oriunde aș fi, cum m-a iertat Cristos, așa să iert și eu.

————————————-

Ioan Ciobotă

2 Iunie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro