“După cum și Eu am biruit
și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.”
(Apocalipsa 3:21)

————————————
Video aici: https://youtu.be/d5Zg8mLbcFo
————————————

Am ajuns la cea de-a 7-a Biserică din seria celor 7 din Apocalipsa, cărora li se adresează Domnul Isus Cristos.
Fiecărei Biserici i se adresează cu cuvântul: “știu”.
El știe totul despre fiecare Biserică,
are câte o descriere pentru fiecare,
câte o apreciere,
câte o acuzare,
câte o promisiune,
și fiecăreia i se prezintă cu cuvintele: “Cel ce…”.

Celei de-a 7-a Biserici – Biserica din Laodicea – îi spune:
“Iată Eu stau la uşă, şi bat.
Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa,
voi intra la el,
voi cina cu el,
şi el cu Mine.
Celui ce va birui, îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie,
după cum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie.
Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”.
(Apocalipsa 3:20)

Ce promisiune extraordinară !

Spune: “Iată Eu stau la uşă, şi bat”.
Cristos stă la ușa inimii tale,
a minții tale,
a gândurilor tale,
a familiei tale,
a vieții tale
și bate…

“Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa”
Deschide-I ușa !
Ascultă glasul Lui !
Încearcă să îți acordezi inima și urechea la șoapta Duhului Sfânt,
nu la urletele acestei lumi, care te vrea pentru ea,
care vrea să te atragă în rău !
Acordează-ți inima la ceea ce spune Cristos, prin Duhul Sfânt.

Zice: “Dacă aude cineva glasul Meu şi deschide uşa”.
Așadar trebuie ca TU să Îi deschizi ușa.
El nu intră cu forța în viața ta.

Spune Domnul Isus:
“voi intra la el,
voi cina cu el,
şi el cu Mine”.

Fiecare ne bucurăm atunci când cineva ne invită la cină sau la masă.
Cristos vrea să intre în viața ta,
să stea cu tine,
să cineze cu tine,
să te întrebe:
“Ce mai faci?
Cum mai ești?
Cum a fost pe pământ?
Cum a fost atunci când te-ai luptat?
Eu te-am purtat în brațe”, va spune Cristos…
“În mijlocul tuturor ispitelor, pentru că tu M-ai ales pe mine, Eu te-am purtat în brațe”. Probabil îți va spune lucruri de felul acesta.

Și apoi spune:
“Celui ce va birui” – deci este vorba despre un război, o luptă și o biruință.

“Îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu de domnie”
Ține-ți respirația…
și gândește-te…
Să șezi
pe scaunul
de domnie
al lui Cristos…

“După cum și Eu am biruit,
și am șezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui de domnie”, spune Domnul Isus.

Îți dorești altceva ?

“Cine are urechi, să asculte ce zice Bisericilor Duhul”!

Să șezi
cu Cristos
pe scaunul Lui
de domnie.

————————————-

Ioan Ciobotă

26 Martie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro