„I-a apucat o mare frică, şi ziceau unii către alţii:
‘Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?’ “
(Marcu 4:41)

————————————
Video aici: https://youtu.be/3d1cqpVbhjY
————————————

În Evanghelia după Marcu, capitolul 4, este descrisă potolirea furtunii.
Domnul Isus Cristos se afla pe mare, împreună cu ucenicii Săi.
S-a stârnit o mare furtună, și
„El S-a sculat, a certat vântul şi a zis mării:
‘Taci! Fără gură!’
Vântul a stat, şi s-a făcut o linişte mare.”

Apoi Isus le-a zis ucenicilor:
„’Pentru ce sunteţi aşa de fricoşi?
Tot n-aveţi credinţă?’
I-a apucat o mare frică, şi ziceau unii către alţii:
‘Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?’ “.

Ucenicii își pun o întrebare legitimă:
„Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”.

Însă după ce trec dincolo de această furtună și ajung pe malul celălalt, în ținutul gadarenilor,
L-a întâmpinat
„un om care ieşea din morminte,
stăpânit de un duh necurat.
Omul acesta îşi avea locuinţa în morminte,
şi nimeni nu mai putea să-l ţină legat, nici chiar cu un lanţ.
[…]
Totdeauna, zi şi noapte,
stătea în morminte şi pe munţi,
ţipând şi tăindu-se cu pietre.
Când a văzut pe Isus de departe, a alergat, I s-a închinat,
şi a strigat cu glas tare:
‘Ce am eu a face cu Tine, Isuse, Fiul Dumnezeului Celui Prea Înalt?’ “.

Deci îndrăcitul ȘTIA cine este, știa că este Isus, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt.
Dar ucenicii Lui, care erau cu El în corabie, își pun întrebarea:
„Cine este Acesta de Îl ascultă chiar şi vântul şi marea?”.

Oare de ce ucenicii NU ȘTIAU că este Isus, Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt,
de care ascultă chiar și vântul și marea,
de ce ucenicii nu știau, dar îndrăcitul știa?

De ce, oare?

Știi tu cine este Cristos, cine este Isus?
Mai mult decât atât, știi că este Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt?
Și mai mult decât atât, cine este El pentru tine?
Este un personaj de poveste,
sau este un sfânt,
sau este un personaj din Biblie,
sau Fiul lui Dumnezeu?
Sau este Mântuitorul tău personal,
Domnul și Stăpânul tău?

Cine este Cristos pentru tine?

De răspunsul la această întrebare depinde veșnicia ta.
Cheamă-L pe Cristos să fie Domnul și Mântuitorul tău.

Roagă-te lui Dumnezeu,
și cere iertare și pocăință în Numele Domnului Isus Cristos, prin Duhul Sfânt,
astfel încât pentru totdeauna Cristos să fie nu doar Fiul Dumnezeului Celui Preaînalt,
ci să fie Prietenul tău,
Domnul tău,
Stăpânul tău,
Mântuitorul tău, pentru totdeauna.

————————————-

Ioan Ciobotă

2 Februarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro