“A Împăratului veşniciilor,
a nemuritorului,
nevăzutului şi
singurului Dumnezeu,
să fie cinstea şi slava în vecii vecilor!
Amin.”
(1 Timotei 1:17)

————————————
Video aici: https://youtu.be/knpn8sBbGZM
————————————

Sunt superbe cuvintele de mai sus, scrise de apostolul Pavel !
Glorie Domnului !

Pavel spune: “Împăratului veșniciilor”.
Dumnezeul nostru este fără inceput și fără sfârșit.
El este etern.

Apoi:
“A nemuritorului”.
Dumnezeul nostru este viața!
Moartea nu are niciun fel de putere înaintea lui, El este nemuritor!

Continuă:
“nevăzutului”.
Atunci când stau în închinare înaintea lui Dumnezeu, pot doar să mă închin înaintea Lui,
dar cu ochii aceștia de carne nu pot să Îl văd, la fel cum nu poți să te uiți cu ochii de carne la soare sau la o explozie atomică, tot așa nu poți să te uiți la Dumnezeu.
Dumnezeu este duh și adevăr, El este Tatăl luminilor.

Apoi spune:
“singurului Dumnezeu”.
Să știți că singurul Dumnezeu viu și adevărat este Dumnezeul care ni S-a descoperit în Biblie,
care se numește pe Sine “Eu sunt Cel ce sunt”, Iehova, Tatăl Domnului nostru Isus Cristos.
Dumnezeu apare cu multe nume în Biblie.
El este singurul Dumnezeu viu și adevărat !
Orice alt dumnezeu este
minciună,
legendă,
fals,
invenție omenească,
poveste.

Doar Dumnezeul Bibliei este singurul Dumnezeu viu și adevărat !

Continuă apostolul Pavel și spune:
“Să fie cinstea și slava în vecii vecilor! Amin”.

Pot să-i aduc cinste și slavă lui Dumnezeu în vecii vecilor dacă primesc de la El viață veșnică.
Și viața veșnică o primesc prin Domnul Isus Cristos, prin Duhul Sfânt, atunci când primesc nașterea din nou din apă și din duh.

Atunci când Îl rog pe Cristos – Fiul lui Dumnezeu – să devină Stăpânul și Domnul meu, atunci am garanția că-I voi aduce slavă și cinste lui Dumnezeu în vecii vecilor, împreună cu oștirile cerești.

————————————-

Ioan Ciobotă

23 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro