“Atunci diavolul L-a dus în Sfânta cetate,
L-a pus pe streaşina Templului,
şi I-a zis:
‘Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, aruncă-Te jos; căci este scris:
‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta;
şi ei Te vor lua pe mâni, ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră’.
(Matei 4:5,6)

————————————
Video aici: https://youtu.be/pDLv4HMw0aQ
————————————

Am vorbit despre prima ispitire, acum despre cea de-a doua.

Sunt multe lucruri foarte profunde care pot fi observate aici și în toată Biblia.
Eu mă rezum la atât: diavolul Îl duce pe streașina Templului – într-un fel în locul cel mai sfânt de atunci – și spune: “Dacă ești Fiul lui Dumnezeu”… din nou, la fel ca și la prima ispitire, pune la îndoială divinitatea Domnului Isus și vine cu acest foarte perfid “Dacă ești fiul lui Dumnezeu”.

Domnul Isus Cristos ESTE Fiul lui Dumnezeu, ESTE Fiul Celui Atotputernic !
Însă cel rău pune la îndoială acest lucru și spune:
“aruncă-Te jos; căci este scris:
‘El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta’ “.

Domnul Isus Cristos este Cel care a făcut legea gravitației,
despre El scrie “Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile”,
El a făcut pământul, cerul, cosmosul.

Cel rău vine, pretinde și spune:
“Hai să Te văd dacă poți să învingi legea gravitației,
dacă într-adevăr vin îngerii să te păzească, ca nu cumva să te lovești cu piciorul de vreo piatră”.
Mi se pare o abordare foarte perfidă din partea celui rău, foarte vicleană.

Însă gândește-te dacă s-ar opri legea gravitației pentru cinci secunde,
sau dacă s-ar reduce puțin legea gravitației, ce s-ar întâmpla?
Am zbura cu toții în cosmos,
am pleca afară de pe planetă din cauza învârtirii planetei, din cauza forței centrifuge.
Am fi aruncați toți afară de pe pământ dacă nu ar fi legea gravitației.

Dar Domnul Isus Cristos îi răspunde celui rău:
„Să nu ispiteşti pe Domnul, Dumnezeul tău”.

Acesta este un lucru de înțelepciune.

Dacă Dumnezeu a construit și a făcut tot ceea ce vedem,
tot ceea ce se vede și ce nu se vede,
să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău !

————————————-

Ioan Ciobotă

17 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro