“A purtat păcatele multora şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”
(Isaia 53:12)

————————————
Video aici: https://youtu.be/jBTJPvgh5d0
————————————

Cu aproximativ 650 de ani inainte de venirea Domnului Isus Cristos in trup pe acest pamant, profetul Isaia scrie, in capitolul 53 al profetiei sale:

“Cine a crezut în ceea ce ni se vestise?
Cine a cunoscut braţul Domnului?

El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă,
ca un Lăstar care iese dintr-un pământ uscat.

N-avea nici frumuseţă,
nici strălucire ca să ne atragă privirile,
şi înfăţişarea Lui n-avea nimic care să ne placă.

Dispreţuit şi părăsit de oameni,
om al durerii şi obişnuit cu suferinţa,
era aşa de dispreţuit că îţi întorceai faţa de la El,
şi noi nu L-am băgat în seamă.

Totuş,
El suferinţele noastre le-a purtat,
şi durerile noastre le-a luat asupra Lui,
şi noi am crezut că este pedepsit,
lovit de Dumnezeu, şi smerit.

Dar El era străpuns pentru păcatele noastre,
zdrobit pentru fărădelegile noastre.

Pedeapsa,
care ne dă pacea,
a căzut peste El,
şi prin rănile Lui Suntem tămăduiţi.

Noi rătăceam cu toţii ca nişte oi,
fiecare îşi vedea de drumul lui;
dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor.

Când a fost chinuit şi asuprit, n-a deschis gura deloc,
ca un miel pe care-l duci la măcelărie,
şi ca o oaie mută înaintea celor ce o tund:
n-a deschis gura.

El a fost luat prin apăsare şi judecată;
dar cine din cei de pe vremea Lui a crezut că El fusese şters de pe pământul celor vii şi lovit de moarte pentru păcatele poporului meu?

Groapa Lui a fost pusă între cei răi,
şi mormântul Lui la un loc cu cel bogat,
cu toate că nu săvârşise nici o nelegiuire
şi nu se găsise nici un vicleşug în gura Lui.

Domnul a găsit cu cale să-L zdrobească prin suferinţă…

Dar,
după ce Îşi va da viaţa ca jertfă pentru păcat,
va vedea o sămânţă de urmaşi,
va trăi multe zile,
şi lucrarea Domnului va propăşi în mâinile Lui.

Va vedea rodul muncii sufletului Lui şi se va înviora.

Prin cunoştinţa Lui,
Robul Meu cel neprihănit va pune pe mulţi oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu,
şi va lua asupra Lui povara nelegiuirilor lor.

De aceea Îi voi da partea Lui la un loc cu cei mari,
şi va împărţi prada cu cei puternici,
pentru că S-a dat pe Sine însuşi la moarte,
şi a fost pus în numărul celor fărădelege,
pentru că a purtat păcatele multora
şi S-a rugat pentru cei vinovaţi.”
(Isaia 53)

Cristos S-a rugat inclusiv pentru tine !

————————————-

Ioan Ciobotă

12 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro