“I s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască”.
(Apocalipsa 6:2)

————————————
Video aici: https://youtu.be/TC0bshFftn8
————————————

Domnul Isus Hristos este numit Biruitorul – Cel care l-a învins pe cel rău,
Cel care a învins păcatul și moartea.

În Epistola către Romani spune și despre noi:
“Totuşi, în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, prin Acela care ne-a iubit”, adică prin Domnul Isus Cristos.

Apoi, în Coloseni, capitolul 2 spune că Domnul Isus
“A desbrăcat domniile şi stăpânirile,
şi le-a făcut de ocară înaintea lumii,
după ce a ieşit biruitor asupra lor prin cruce”.
El a biruit prin cruce,
prin moarte,
prin jertfă,
prin dragoste!

Nu prin ură,
nu prin forță brutală,
nu prin violență,
nu prin forță fizică,
nu prin agresiune,
ci prin dragoste,
prin jertfă,
prin moarte a biruit moartea, ca să ne dea nouă viața!

Iar în Apocalipsa, capitolul 6 scrie:
“M-am uitat, şi iată că s-a arătat un cal alb.
Cel ce sta pe el, avea un arc;
I s-a dat o cunună, şi a pornit biruitor, şi ca să biruiască”.

Cristos este Biruitorul !

El a biruit angoasele noastre,
temerile noastre,
groaza din suflet,
frica,
păcatul,
durerea,
suferința.

El a biruit toate acestea!

Cristos este Biruitorul, iar noi suntem chemați să umblăm în faptele bune pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru noi mai înainte de întemeierea lumii.
Să umblăm în biruința pe care Cristos a câștigat-o pentru noi !

Și noi suntem, în toate acestea, mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit !
Nu prin puterile noastre,
nu prin meritele noastre,
nu prin înțelepciunea noastră,
ci prin Cristos – Cel care ne-a iubit !

————————————-

Ioan Ciobotă

21 Noiembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro