“Ei, de care lumea nu era vrednică…”
(Evrei 11:38)

————————————
Video aici: https://youtu.be/6USMftoYktI
————————————

Eram într-un anumit context, mă uitam la un foc de tabără și mă gândeam la martirii care au fost arși pe rug pentru credința lor în Cristos.
Mi s-a făcut pielea de găină pe mine…

Gândește-te!
Să fii pus pe rug, să fii ars, doar pentru credință, să ți se ceară să te lepezi de Cristos și tu să spui:
“Nu !
Sub nicio formă nu vreau să mă lepăd de Cristos,
indiferent ce s-ar întâmpla!
Indiferent ce s-ar întâmpla în viața mea, chiar dacă sunt pus pe rug și ars de viu,
eu vreau să rămân credincios Domnului”.

Scrie în cartea Evrei:
“Căci nu mi-ar ajunge vremea, dacă aş vrea să vorbesc de Ghedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel şi de prooroci!
Prin credinţă au cucerit ei împărăţii,
au făcut dreptate,
au căpătat făgăduinţe,
au astupat gurile leilor,
au stins puterea focului,
au scăpat de ascuţişul săbiei,
s-au vindecat de boli,
au fost viteji în războaie,
au pus pe fugă oştirile vrăjmaşe.

Femeile şi-au primit înapoi pe morţii lor înviaţi;
unii, ca să dobîndească o înviere mai bună,
n-au vrut să primească izbăvirea care li se dădea,
şi au fost chinuiţi.

Alţii au suferit
batjocuri,
bătăi,
lanţuri şi
închisoare;
au fost
ucişi cu pietre,
tăiaţi în două cu ferestrăul,
chinuiţi;
au murit ucişi de sabie,
au pribegit îmbrăcaţi cu cojoace şi în piei de capre,
lipsiţi de toate,
prigoniţi,
munciţi,
EI, DE CARE LUMEA NU ERA VREDNICĂ – au rătăcit
prin pustiuri,
prin munţi,
prin peşteri şi
prin crăpăturile pământului.

Toţi aceştia,
măcarcă au fost lăudaţi pentru credinţa lor,
totuşi n-au primit ce le fusese făgăduit;
pentru că Dumnezeu avea în vedere CEVA MAI BUN PENTRU NOI,
ca să n-ajungă ei la desăvârşire fără noi”.
(Evrei 11:32-40)

Vă dați seama?
Martirii care au fost arși pe rug n-au primit ce le-a fost făgăduit, tocmai ca să primim și noi intrarea în împărăția lui Dumnezeu !

Uau !

————————————-

Ioan Ciobotă

10 Septembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro