„Capul Îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti.”
(Apocalipsa 19:12)

————————————
Video aici: https://youtu.be/V19LtnTZA2w
————————————

„Apoi am văzut cerul deschis şi iată că s-a arătat un cal alb!
Cel ce sta pe el se cheamă ‘Cel credincios’ şi ‘Cel adevărat’,
şi El judecă şi Se luptă cu dreptate.

Ochii Lui erau ca para focului;
capul Îl avea încununat cu multe cununi împărăteşti
şi purta un nume scris, pe care nimeni nu-l ştie, decât numai El singur.

Era îmbrăcat cu o haină muiată în sânge.
Numele Lui este: ‘Cuvântul lui Dumnezeu’.

Oştile din Cer Îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subţire, alb şi curat.

Din gura Lui ieşea o sabie ascuţită, ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cârmui cu un toiag de fier.
Şi va călca cu picioarele teascul vinului mâniei aprinse a Atotputernicului Dumnezeu.

Pe haină şi pe coapsă avea scris numele acesta: ‘Împăratul împăraţilor şi Domnul domnilor’.”
(Apocalipsa 19:11-18)

————————————-

13 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro