„Când cei ce sunau din trâmbiţe şi cei ce cântau,
unindu-se într-un glas ca să mărească şi să laude pe Domnul,
au sunat din trâmbiţe, chimvale şi celelalte instrumente,
şi au mărit pe Domnul prin aceste cuvinte:
‘Căci este bun, căci îndurarea Lui ţine în veci!’,
în clipa aceea, casa, şi anume Casa Domnului, s-a umplut cu un nor.”

————————————
Video aici: https://youtu.be/TofVQrTGkQY
————————————

Ioan Ciobotă

9 August 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro