“În cetate n-am văzut niciun Templu; pentru că Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei.”
(Apocalipsa 21:22)

 

Am văzut un divorț anunțat pe Internet. Familie de credincioși. Soția scria: “Gata! A fost prea mult!”…, cu toate că la casatorie a jurat înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor: “Până când moartea ne va despărți”…
Dar așa a hotărât ea, într-o zi, că acum este… moartea…
Soț, copii, nu mai contează nimic.
Moartă față de Hristos.
Trist de tot.

Am auzit despre un tânăr care a mers la slujitorul Bisericii și i-a spus că pleacă de la părinții lui și se mută cu prietenul lui. Omului lui Dumnezeu nu i s-a părut ceva chiar ieșit din comun, dar tânărul a continuat: “Ne iubim”…
Tânărul acesta a crescut în Biserică, a învățat versete din Biblie, a fost activ. Atât, doar activ, dar tot mort față de Hristos.
Trist de tot.

Ca să ajungi în cetatea în care “Domnul Dumnezeu, Cel Atotputernic, ca şi Mielul, sunt Templul ei”, trebuie ca aici, pe pământ, trupul tău să fie Templul Duhului Sfânt.

Trebuie să mori față de lume și față de păcat, nu față de Hristos.
“Nu ştiţi că trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuieşte în voi, şi pe care L-aţi primit de la Dumnezeu? Şi că voi nu sunteţi ai voştri?”
(1 Corinteni 6:19)

Daca trăiești pentru Hristos, ajungi în Raiul lui Dumnezeu.
Daca mori față de Hristos, ajungi in locul de chin veșnic.
Clar!

Tu față de cine ai murit?
Față de lume, sau față de Hristos?

Tu pentru cine trăiești?
Pentru lume si pentru păcat, sau pentru Hristos?

“Prin credinţă Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
ci a vrut MAI BINE să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.
El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.”
(Epistola catre Evrei, cap.11)

Spre ce ai tu ochii pironiți?
Care este răsplătirea ta veșnică?


Ioan Ciobotă

————————————-
12 Ianuarie 2021
————————————-
Video aici: https://youtu.be/CevdVwXI0wA
————————————-