“Ne vom linişti inimile înaintea Lui,
ori în ce ne osîndeşte inima noastră;
căci Dumnezeu este mai mare decât inima noastră,
şi cunoaşte toate lucrurile”
(1 Ioan 3:19,20)

————————————
Video aici: https://youtu.be/6mfgRXM16rk
————————————

În aceeași idee a versetelor de mai sus, în Epistola către Romani apostolul Pavel scrie:

“Acum, deci, nu este nici o osîndire pentru cei ce sunt în Cristos Isus,
care nu trăiesc după îndemnurile firii pământeşti, ci după îndemnurile Duhului.”
(Romani 8:1)

Așadar nu mai este nicio osândire dacă suntem în Cristos Isus și trăim după îndemnurile Duhului, nu după îndemnurile firii pământești.

Este o luptă continuă pentru noi: firea și duhul se luptă, iar noi avem de ales între îndemnurile firii și îndemnurile Duhului.

Osândirea sau pedeapsa veșnică rămâne pentru cei care nu sunt în Cristos Isus.

În 1 Ioan spune că ne vom liniști inimile înaintea Lui, chiar și atunci când inimile noastre sau cugetul nostru sau conștiința noastră ne acuză.
Noi ne vom liniști inimile înaintea lui, indiferent în ce ne osândește inima noastră, pentru că Dumnezeu, care ne-a iertat prin Domnul Isus Cristos, este mai mare decât inima noastră !

Drept urmare putem să avem inimile liniștite înaintea lui Dumnezeu !

Suntem în Cristos Isus,
trăim după îndemnurile Duhului, iar
Dumnezeu este mai mare decât inima noastră, indiferent în ce ne-ar acuza inima.

Trecutul este șters pentru totdeauna, prin sângele lui Cristos !

————————————-

Ioan Ciobotă

4 Iulie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro