“Biserica este supusă lui Cristos.”
(Efeseni 5:24)

“Biserica Domnului, pe care [Cristos] a câştigat-o cu însuşi sângele Său.”
(Faptele apostolilor 20:28)

————————————
Video aici: https://youtu.be/YxoyLkHjVVw
————————————

La potopul din vremea lui Noe, omenirea a fost salvată cu ajutorul corabiei construită de Noe, la porunca lui Dumnezeu.
De fapt doar 8 suflete au fost salvate de la potop, atunci când răutatea oamenilor a ajuns atât de mare încât Dumnezeu a hotărât să distrugă pământul cu apă.

Domnul i-a spus lui Noe, care era un om neprihănit, să construiască o corabie.
El a construit o corabie,
a urcat în corabie împreună cu familia lui
și a fost salvat de la potop.

Apoi, evangheliștii relatează situația când Domnul Isus Cristos potolește furtuna.
El era cu ucenicii pe mare, în corabie, și potolește furtuna care amenința să distrugă corabia.

Datorită celor de mai sus, este destul de răspândită ideea că Biserica este corabia care ne salvează de la moarte. Să știți că NU este adevărat !
Cristos este Cel care ne salvează de la moarte,
care ne iartă de păcate și ne dă mântuire, nu Biserica.

Biserica este formată din pietre vii, din oameni născuți din nou din apă și din duh,
care se închină lui Dumnezeu și doar lui Dumnezeu,
nu creaturilor,
nu lucrurilor de pe acest pământ,
nu creației,
nu oamenilor sfinți,
nu obiectelor,
ci doar lui Dumnezeu, Creatorul.

Deci Biserica este formată din acești oameni născuți din nou din apă și din duh, după voia lui Dumnezeu.
Așadar nu Biserica ne mântuie și ne iartă de păcate, ci Cristos, prin jertfa Lui.

Nu Biserica a murit pentru noi, ci Cristos.
Biserica este Trupul lui Cristos, este adunarea celor chemați afară din lume, Ekklesia, adunarea celor răscumpărați prin jertfa lui Cristos, însă nu Biserica ne mântuiește pe noi, ci Cristos ne mântuiește.

Prin mântuirea pe care ne-o oferă Cristos, alcătuim Biserica.
Noi toți cei care am fost iertați prin jerfa Domnului Isus Cristos alcătuim Biserica, adică Trupul lui Cristos, Mireasa Lui.

Cristos va reveni să-și ia Mireasa, adică Biserica, însă mântuirea ne-o oferă Cristos în dar, prin jertfa Lui, prin moartea Lui de la Calvar.

————————————-

Ioan Ciobotă

8 Februarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro