„Și pe la ceasul al nouălea, Isus a strigat cu glas tare:
‘Eli, Eli, Lama Sabactani?’,
adică:
‘Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?’.”
(Matei 27:46)

————————————
Video aici: https://youtu.be/hPhVCshaOkQ
————————————

Ai trecut și tu prin așa ceva, prin părăsire din partea celorlalți?
Prin ceea ce a trecut Domnul Isus, așa cum este descris mai sus?
Ai avut impresia că Dumnezeu te-a părăsit?

Cred că toți oamenii mari din Biblie au experimentat ceea ce se numește zdrobirea, senzația de părăsire din partea lui Dumnezeu. Inclusiv Domnul Isus Cristos a trecut prin așa ceva.

Ai avut și tu această senzație, că Dumnezeu te-a părăsit?
Să știi că Dumnezeu nu te părăsește niciodată, doar dacă tu Îl părăsești.

“Dumnezeu era în Cristos, împăcând lumea cu Sine.”
(2 Corinteni 5:19)

Niciodată nu ești părăsit, indiferent prin ce ai trece !

Dacă ești fiu al lui Dumnezeu,
dacă ești născut din nou din apă și din duh,
dacă L-ai acceptat pe Cristos ca Domn și Mântuitor în viața ta,
sub nicio formă Dumnezeu nu te va părăsi,
cu niciun chip nu te va lăsa,
nicidecum nu te va părăsi !

————————————-

Ioan Ciobotă

15 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro