“Ca unii, care am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse,
nu umblăm cu vicleşug şi nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu.
Ci, prin arătarea adevărului,
ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc,
înaintea lui Dumnezeu.”
(2 Corinteni 4:2)

————————————
Video aici: https://youtu.be/-PIm7kMJxjc
————————————

Primul lucru pe care îl observ în cuvintele de mai sus, ale Apostolului Pavel, este acesta:
“am lepădat meşteşugirile ruşinoase şi ascunse,
nu umblăm cu vicleşug”.

Ai întâlnit oameni care se ocupă cu lucruri rușinoase și ascunse,
și care sunt vicleni în inima lor și în comportamentul lor
și umblă cu vicleșug?
Parcă sunt așa de respingători !
Nu ai vrea să stai lângă astfel de oameni,
ci vrei să fii cât mai departe de oamenii care sunt vicleni în ceea ce fac.
Acei oameni strică cuvântul lui Dumnezeu !

Apostolul Pavel spune aici:
“nu stricăm Cuvântul lui Dumnezeu” pentru că nu umblăm cu vicleșug
și am lepădat meșteșugurile rușinoase și ascunse…
Deci chiar dacă am avut cândva astfel de îndeletniciri, le-am lepădat
și am fost născuți din nou din apă și din duh.

Apoi spune:
“prin arătarea adevărului”.
Dumnezeu să ne ajute
să arătăm adevărul întotdeauna,
să trăim în adevăr,
să proclamăm adevărul,
să credem adevărul,
să umblăm în adevăr.

Continuă:
“ne facem vrednici să fim primiţi de orice cuget omenesc,
înaintea lui Dumnezeu”.

Orice om,
orice cuget omenesc,
atunci când vii înaintea lui cu adevărul,
în mod natural este deschis pentru adevăr,
chiar dacă în mod la fel de natural se împotrivește adevărului.
Dar în străfundurile conștiinței lui este deschis pentru adevărul lui Dumnezeu,
pentru adevărul lui Cristos.

Doamne ajută-ne
să lepădăm meșteșugurile rușinoase și ascunse,
să nu umblăm cu vicleșug,
să nu stricăm Cuvântul Tău,
ci să vestim Adevărul !

————————————-

Ioan Ciobotă

25 Martie 2022

===================

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro