————————————
Video aici: https://youtu.be/jntoT-1K-Qo
————————————

„Prin credinţă Moise,
când s-a făcut mare,
n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon,
ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului.

El socotea ocara lui Cristos ca o mai mare bogăţie decât comorile Egiptului,
pentru că avea ochii pironiţi spre răsplătire.

Prin credinţă a părăsit el Egiptul,
fără să se teamă de mânia împăratului;
pentru că a rămas neclintit,
ca şi cum ar fi văzut pe Cel ce este nevăzut.

Prin credinţă a prăznuit el Paştele şi a făcut stropirea sângelui,
pentru ca Nimicitorul celor întâi născuţi să nu se atingă de ei.

Prin credinţă au trecut ei Marea Roşie ca pe uscat,
pe când Egiptenii, care au încercat s-o treacă,
au fost înghiţiţi.

Prin credinţă au căzut zidurile Ierihonului,
după ce au fost ocolite şapte zile.

Prin credinţă n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiţi,
pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoinţă.”
(Evrei 11:24-31)

————————————-

27 Ianuarie 2022

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro