„Iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El.”
(Luca 23:25)

————————————
Video aici: https://youtu.be/XJ7wNdZIcGY
————————————

În Evanghelia după Luca, în capitolul 23, Pilat este – într-un fel – rupt în două, am putea spune.
El are un dialog cu Domnul Isus și înțelege că Domnul este un Împărat a cărui Împărăție nu este din lumea aceasta.
Însă scrie că marii preoți, aprozii și mulțimea
„Strigau în gura mare, şi cereau de zor să fie răstignit.
Şi strigătele lor şi ale preoţilor celor mai de seamă au biruit”.
Au biruit legea,
au biruit dreptatea,
au biruit conștiința lui Pilat !

„Pilat a hotărât să li se împlinească cererea.
Le-a slobozit pe cel ce fusese aruncat în temniţă pentru răscoală şi omor, şi pe care-l cereau ei;
iar pe Isus L-a dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El.”

Omenirea a ales un criminal, în loc să-L aleagă pe Domnul vieții !
Omenirea a ales pe unul care i-a omorât pe ceilalți semeni ai lui,
în loc să-L aleagă pe Domnul, care i-a înviat pe ceilalți semeni !

Pilat, într-un gest de lașitate maximă, Îl dă în mâinile lor.
De ce?
Ca să-și facă voia cu El –
cu Fiul lui Dumnezeu,
cu Cel care a creat totul,
cu Cel care a venit să aducă viață,
cu Cel care a venit să ne ierte păcatele.
Ei își fac voia…

Și care era voia lor?
Să-L omoare!
Nici mai mult nici mai puțin decât să-L omoare.

Și îmi amintesc că după ce Domnul Isus Cristos l-a înviat pe Lazăr, mai marii norodului căutau să-l omoare inclusiv pe Lazăr, ca să ascundă orice dovadă a puterii lui Cristos.
Câtă nebunie!
Voiau să-L omoare nu numai pe Domnul Isus Cristos, ci și pe Lazăr cel înviat din morți.

Așadar, Pilat „L-a dat în mâinile lor, ca să-şi facă voia cu El”.

Tu ce faci cu Domnul Isus Cristos?
Îl omori prin atitudinile,
prin gesturile,
prin viața,
prin trăirea ta?
Sau Îi dai cinstea cuvenită, de Fiu al lui Dumnezeu, și te închini în Numele lui Cristos Dumnezeului Celui viu și adevărat, prin Duhul Sfânt?

Tu cum te raportezi la Cristos?

————————————-

Ioan Ciobotă

4 Decembrie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro