“Nu ştii tu că, de mult de tot,
de când a fost aşezat omul pe pământ,
biruinţa celor răi a fost scurtă,
şi bucuria nelegiuitului numai de o clipă?

Chiar dacă s-ar înălţa până la ceruri,
şi capul i-ar ajunge până la nori,
va pieri pentru totdeauna,
CA MURDĂRIA LUI,
şi cei ce-l vedeau vor zice: ‘Unde este?’.

Va sbura ca un vis, şi nu-l vor mai găsi;
va pieri ca o vedenie de noapte.
Ochiul care-l privea nu-l va mai privi,
locul în care locuia nu-l va mai zări.”
(Iov 20:4-9)

————————————
Video aici: https://youtu.be/b2wzoEm795Q
————————————

În cartea Iov, unul dintre prietenii lui Iov face o descriere deosebită a cât de trecător este omul, a efemerității omului.
Spune: “Va pieri pentru totdeauna ca murdăria lui”.
Sunt cuvinte care par dure, dar într-adevăr așa este.

Gândește-te dacă mai ști cine sunt străbunicii tăi, de exemplu.
Cred ca foarte puțini oameni își cunosc străbunicii, iar stră-străbunicii cu atât mai puțini.

Cei mai mulți dintre noi nu știm cine sunt străbunicii noștri sau nu știm nici măcar unde le sunt mormintele. Au pierit pentru totdeauna.

Dacă omul este atât de trecător, cum ar trebui să trăim pe acest pământ?
Cum ar trebui să trăiesc pe acest pământ, știind că peste 20-50-100 de ani după moartea mea și a ta probabil că nimeni nu va mai ști nimic despre mine și nici despre tine?

Cum ar trebui să trăiesc pe acest pământ?

————————————-

Ioan Ciobotă

29 Iunie 2021

===================
Mai puteți asculta:

BIBLIA AUDIO:
https://www.youtube.com/watch?v=M7f95e7YMHo&list=PLDXRCzLI3rbbX5Yb4eLobKvSSy6iO97RI

===================

www.rve-timisoara.ro